Nyheder

Persondataforordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018

Er du endnu ikke gået i gang med at forberede din virksomhed til at overholde Persondataforordningen, er det på høje tid. Du bør tænke over, om du kan svare fornuftigt på Datatilsynets 12 spørgsmål:

 • Har I kendskab til den nye databeskyttelsesforordning ?
 • Hvilke personoplysninger behandler I ?
 • Hvilken information giver I de registrerede ?
 • Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder ?
 • På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger ?
 • Hvordan indhenter I samtykke ?
 • Behandler I personoplysninger om børn ?
 • Hvad skal I gøre ved brud på datasikkerheden ?
 • Er jeres behandlinger af persondata forbundet med særlige risici ?
 • Har I tænkt databeskyttelse ind i jeres it-systemer ?
 • Hvem er ansvarlige for databeskyttelsesspørgsmål i jeres virksomhed ?
 • Driver I virksomhed i flere lande, eller overfører I personoplysninger til udlandet ?
Der er næppe tvivl om, at det er kommercielt skadeligt for din virksomhed, hvis du ikke sørger for at overholde de nye regler. Skulle du savne yderligere motivation til at påbegynde arbejdet, skal du vide, at det kan koste op til 2-4% af din virksomheds globale omsætning i bøde. Som advokat og internationalt certificeret i Persondataforordningen kan jeg via DPO Denmark ApS påtage mig at hjælpe dig igennem hele processen fra forberedelse og analyse til handlingsplan og implementering, både for så vidt angår de juridiske overvejelser og de it-mæssige tiltag.

Author


Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.