Your address will show here +12 34 56 78

404 - Siden blev ikke fundet


+ Artikler

Seneste artikler

Ny DOM: Hussælger havde pyntet på ejendommen og blev dømt til at betale erstatning

Hussælger havde pyntet på ejendommen og blev dømt til at betale køber erstatning.

Når der handles huse i Danmark, foregår det som udgangspunkt efter reglerne i lov om f (…)

Pligt til COVID-19 tests

ARBEJDSGIVERES UDVIDEDE RET TIL AT PÅLÆGGE MEDARBEJDERE AT LADE SIG TESTE FOR COVID-19

Lovforslaget er vedtaget

Folketinget har d. 19. november 2020 vedtaget e (…)

Stud.jur. søges til Aumento Advokatfirma, afdeling for fast ejendom

Aumento Advokatfirma, søger endnu en dygtig studerende med interesse og flair for fast ejendom. Du vil blive en del af et professionelt, uformelt og socialt advokatkontor placeret centralt i Køb (…)

STUD.JUR. MED INTERESSE FOR FAMILIERET SØGES TIL AUMENTO ADVOKATFIRMA

Aumento Advokatfirma søger en studerende med interesse for familie- og arveret.
Du vil blive en del af et professionelt, uformelt og socialt advokatkontor placeret centralt i København.
< (…)

Eksempel på Covid-19 politik til danske arbejdsgivere

 

Den 23. juli 2020 ændrede Udenrigsministeriets sin rejsevejledning og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til Bulgarien, og i går den 7. august 2020 ændrede ministeriet rejsevejled (…)

Hvad sker der med dit brand?

Her under Corona-krisen har mange virksomheder udfordringer nok med at overholde retningslinjer mod smittespredning, håndtere medarbejdere på distancen og i det hele taget overleve krisen bedst muli (…)

Har du også modtaget en “Decision” fra EUIPO?

Har du et EU-varemærke, bør du være ekstra opmærksom, hvis du modtager en afgørelse “Decision”, der fremstår som et officielt dokument fra EU-myndigheden, EUIPO. Se billede ovenfor. Der florerer (…)

Regeringens nye kompensationsordninger – et overblik

Med henblik på at forebygge de økonomiske konsekvenser af Covid-19, har Regeringen vedtaget en økonomisk støttepakke. Støttepakken har til formål at afbøde nogle af de konsekvenser, et lukket o (…)

Tag ansvar for din virksomhed – også i svære tider

De seneste dage har medierne skrevet om store veletablerede virksomheder, der er gået konkurs som følge af de ændringer Covid-19 har medført i vores samfund. Desuden har DR haft en programserie om (…)

Corona – Sygedagpengerefusion fra 1. sygedag

Refusion fra 1. sygedag

Som du sikkert ved er udgangspunktet, at en arbejdsgiver først kan få sygedagpengerefusion efter, at den sygemeldte medarbejder har haft 30 sy (…)

Corona – lønkompensation: Hvem? Hvad? Hvordan?

Hvilke virksomheder er omfattet?

• Private virksomheder, der: 

står overfor at afskedige min. 30 % af sine medarbejdere
ELLER
står overfor at afs (…)

Corona virus – FAQ for arbejdsgivere

Har du mistanke om, at en medarbejder har coronavirus?

Som arbejdsgiver behøver du ikke mistænke alle syge medarbejdere for at have coronavirus. Sundhedsstyrelsen oplyser (…)

Tag ejerskab over din fremtid

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Fra den dato har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor det f.eks. er muligt at udpege én eller flere fuldmægtige til (…)

CORESTATE udvider til Skandinavien

Aumento har bistået Corestate Capital Group med dets erhvervelse af et hotel-projekt (hotellejligheder) beliggende Enghave Brygge Syd i det centrale København. Erhvervelsen udgør Corestates første (…)

Eksempel på informationsbrev om den nye ferielov til virksomhedens medarbejder

Hvordan får man den nye ferielov implementeret i praksis i sin virksomhed, og er der i øvrigt ikke også noget med, at den allerede har fået betydning fra 1. september i år (2019)?

Som (…)

Fupmail? Måske er pengene ikke tabt!

Der er rigtig mange fupmails i omløb, og de bliver mere og mere snedige. Billige tilbud, klik her – det kan man nemt komme til. Når det så viser sig, at du ikke får de billige flybilletter, der (…)

Brexit! Hvad så med mit EU-varemærke?

Har du et EU-varemærke (EUTM) eller et registreret EU-design (RCD), vil dine rettigheder blive påvirket, når Brexit kommer. Efter Brexit vil eksisterende EU-rettigheder være gyldige i de 27 til (…)

Nu går det snart løs – AB 18 og ABR 18

Har du styr på de nye AB-vilkår og hvad de kan komme til at betyde for dig? De nye AB-vilkår pålægger byggeriets parter yderligere forpligtelser, og der er især overraskelser i vente for teknisk (…)

Hvordan ændrer AB 18 den entrepriseretlige retsstilling?

De nye standardbetingelser for entrepriser nærmer sig sin endelige udformning. AB-udvalgets arbejde var i høring frem til den 12. marts 2018, men det nye AB-system forventes først at blive endeligt (…)

Spammer du på Facebook?

Med den nye markedsføringslov samt erkendelsen af, at markedsføring i stigende grad flytter til sociale medier, har Forbrugerombudsmanden lavet en spamvejledning som kan findes her . Vurdering af om (…)

Pas på med deling og anvendelse af fotos der ikke er dine – også på de sociale medier

Indlægget er udgivet af advokat Kim Egegaard og stud.jur. Catrine Louise Bruhn
Inden for ganske få dage er vi blevet spurgt til råds af to klienter, som begge er blevet mødt med betalingskrav (…)

Selskaber skal nu registrere deres ejere i ejerregistret

Fra Erhvervsstyrelsen:
Ejerforholdene for de danske selskaber skal nu registreres i et online ejerregister. Det betyder, at alle eksisterende og nye A/S, ApS, IVS og P/S er forpligtede til at reg (…)

Hvad koster det at bruge SUPERLIGA?

Svaret er: 100.000 kr.

Det har Sø- og Handelsretten afgjort den 24. august 2017 i en sag mellem Divisionsforeningen og Danske Spil. Tilbage i 2013 fastslog retten, at “Superliga” er Di (…)

Persondataforordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018

Er du endnu ikke gået i gang med at forberede din virksomhed til at overholde Persondataforordningen, er det på høje tid. Du bør tænke over, om du kan svare fornuftigt på Datatilsynets 12 spørg (…)

Registrer ejerne af virksomheden inden 1. december

Inden d. 1 december 2017, skal du have registreret alle reelle ejere af din virksomhed. Det nye register blev oprettet d. 23 maj i år af Erhvervsstyrelsen, og virksomhederne har nu fået frist til in (…)

Kørsel i Ferrari på prøveplader udløste kr. 6.389.887,00 i registreringsafgift

I en ny dom fra den 21. oktober 2015 fastslog Højesteret, at ejeren af en Ferrari Enzo var forpligtiget til at betale en registreringsafgift på kr. 6.389.887,00 uanset bilen alene havde været benyt (…)

Afbryder garantistillers begæring i henhold til ABT 93, § 46/AB 92, § 46 forældelse jf. Forældelseslovens § 16, stk. 3 ?

Advokaterne Kim Egegaard og Jens Jordahn kommenterer kendelse af 6. marts 2017 afsagt ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Afbryder garantistillers begæring i henhold til ABT 93, § (…)

Undgå retssager

Det er måske et lidt overraskende budskab fra en advokat. Det er imidlertid et faktum, at en retssag er en stor belastning for parterne. Langt de fleste mennesker kan ikke lide konflikter, og de vil (…)

Værd at vide om arveafgift

Det er en unægtelig del af livet, at vi ikke er her til evig tid. Når folk ikke længere er her, efterlader de sig som oftest en arv, som fordeles via enten deres eget ønske ud fra et testamente el (…)

Crowdfunding som finansiering

Crowdfunding er ikke længere et nyt begreb inden for iværksætter-finansiering, tværtimod, er der de seneste år set et stort boom inden for brugen af metoden. Men derfor kan det stadig skabe tvivl (…)

Aflyst optræden. Hvad er dine rettigheder – og hvordan kan du sikre dig?

Indlægget er udgivet af juridisk konsulent Malene Andersen og advokat Kim Egegaard
Hvis en arrangør beslutter at aflyse en koncert eller optræden, har artisten eller bandet i de fleste tilfæl (…)

Slut med kopimøbler fra England

I Danmark er designermøbler og andre værker af brugskunst beskyttet af ophavsret, indtil der er gået 70 år efter designerens død. Storbritannien har i mange år haft en særlig regel, som har gjo (…)

Ny bølge af fup-fakturaer

Virksomheder, som registrerer varemærker eller andre immaterielle rettigheder, skal se sig godt for – meget godt endda. Ellers er det let at blive snydt af et af de mange fup-firmaer, som sender op (…)

Kopimøbler stadig lovlige i England

Nu troede vi lige, at Storbritannien snart ville stramme reglerne for salg af billige kopier af de kendte møbel-klassikere. Det sker nok også, men her over sommeren er der kommet grus i maskineriet. (…)

Hedder det taxi eller taxa?

Spørgsmålet er besvaret af Sø- og Handelsretten i en ny dom, der betyder, at både ”taxi” og ”taxa” kan bruges som beskrivende betegnelser for en taxi eller hyrevogn.

Sammenslut (…)

Forbrugerbeskyttelse – nu for virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har iværksat et nyt tiltag for virksomhederne. På den offentlige forbruger-portal er der kommet nyttig information om forbruger-beskyttelse set med virksomhedernes (…)

Og verdens bedste brand er …

Apple’s varemærke, i hvert fald ifølge Interbrand’s offentliggørelse af de bedste globale brands i 2014. Værdien af Apple’s brand er beregnet til svimlende 118 milliarder US dollars. Nummer (…)

Gennembrud i kampen mod falske varer

Der er godt nyt for mærkevarefirmaer i kampen mod salg af falske varer på internettet. Det er netop lykkedes for Cartier, Montblanc og Richemont at vinde en retssag ved High Court i London over fem (…)

Mere harmonisering for varemærker i EU

Området for varemærker er i vidt omfang harmoniseret på EU-plan. For eksempel har EU-varemærket efterhånden eksisteret i mange år og giver virksomhederne mulighed for at registrere varemærker i (…)

Massiv erstatning for illoyal rekruttering af konkurrents medarbejdere

En ny dom fra Sø- og Handelsretten:

Dommen fra den 7. januar 2014 omhandler skadeservicevirksomhederne SSG og ISS. I forbindelse med udvidelse af virksomheden hvervede SGG 30 ledende medar (…)

Har du styr på din pension ved skilsmisse?

Mange gifte par er enige om at dit er mit og mit er dit. Derfor er mange gift i tiltro til at dette betyder ligedeling af alle formuegoder. Men i virkeligheden bliver pensionsopsparinger ikke delt ved (…)

Forældelse af gæld til det offentlige

Folketinget har vedtaget en lov om afbrydelse af forældelsen for offentlig gæld som betyder at forældelsen af al offentlig gæld under inddrivelse per den 19. november 2015 udsættes i 3 år. Foræ (…)

Jobkandidat skal oplyse om sygdom af væsentlig betydning

En dom fra Højesteret fra tidligere i år fastslår, at en kandidat til et job er forpligtet til af egen drift at oplyse den kommende arbejdsgiver om sygdom, der er af væsentlig betydning for ansæt (…)

Det offentlige ejerregister er i luften!

I går var sidste frist for at registrere ejerskab til alle eksisterende A/S og ApS m.fl. i Det Offentlige Ejerregister. Alle ejere – personer og selskaber – med over 5 % af kapitalen i et selskab (…)

Har du betalt for meget i ejendomsskat?

SKAT har i flere tusind sager sat den offentlige vurdering af danskernes ejendomme for højt, hvilket har resulteret i, at mange boligejere har betalt for meget i ejendomsskat. Vurderingsfejlen vedrø (…)

Truende konkurs afværget

En gruppe investorer havde opkøbt en række ensartede virksomheder og ansat den ene investor som administrerende direktør for hele gruppen.

Efter nogen tid opstod en betydelig uenighed me (…)

Moderne konfliktløsning

Kim Egegaard har den 1. januar 2015 stiftet Dansk Erhvervs Mediation. Dansk Erhvervs Mediation tilbyder danske og udenlandske virksomheder hurtig bistand med sigte på varige og relationsbevarende lø (…)

Højere sagsomkostninger i civile retssager

Den 1. juli 2014 trådte en vigtig ændring af retsplejeloven i kraft. Ændringen betyder, at parter i civile retssager, som ikke energisk nok forsøger at forlige sig, kan straffes omkostningsmæssig (…)

Mediation – hvad er det ?

Normalt definerer vi på vore breddegrader mediation som en hurtig, direkte og effektiv forhandlingsproces, hvor konfliktparterne selv, men ved hjælp af en upartisk mediators bistand, finder en løsn (…)

Kan de røde såler på Louboutin-stiletter være et varemærke?

Domstolen i Haag har i en dugfrisk afgørelse besluttet at stille spørgsmål til EU-Domstolen i forbindelse med en langvarig konflikt mellem Christian Louboutin og en hollandsk konkurrent, Van Haren (…)

Nye regler for EU-varemærker

EU-varemærket er under reform. Kort før jul blev et nyt regelsæt godkendt af EU-Parlamentet, og det træder i kraft til marts måned for en stor dels vedkommende. De nye regler har betydning både (…)

Anbefalede breve har ingen bevisværdi

Højesteret har for nylig fastslået, at anvendelse af anbefalet brev ikke i sig selv udgør tilstrækkeligt bevis for, at brevet er kommet frem til modtageren.

Spørgsmålet opstod da fog (…)

Muligheden for konkurskarantæne anvendes i praksis

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft, der introducerede den såkaldte konkurskarantæne. Reglerne indebærer, at en person der er gået konkurs med et selskab eller er involveret i en sel (…)

Afskedigelse af medarbejder, der var på Facebook i arbejdstiden

I en nyligt afsagt dom fra Vestre Landsret, faldt en strid om bortvisning af en medarbejder på grund af privat internetforbrug i arbejdstiden ud til delvis fordel for medarbejderen.

Arbejd (…)

Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Højesteret har for nylig blåstemplet arbejdsgiverens ret til at kigge i sine medarbejderes mails uden forudgående tilladelse.

Sagen opstod da medicinalvirksomheden, Santaris Pharma, fore (…)

Der kan foretages udlæg i kommanditisters ikke-indbetalte kapital

I en nyligt offentliggjort kendelse af 27. maj 2014, slog Østre Landsret fast, at en kreditor til et kommanditselskab godt kan få udlæg (tage pant) i kommanditisters ikke-indbetalte kapital.
< (…)

Iphone 5 er ikke en del af et beskedent hjem trods alt

Ny retspraksis slår fast, at der godt kan foretages udlæg i en Iphone 5.
Hvis en skyldner ikke betaler, har kreditor mulighed for at få fogedrettens hjælp til at opkræve beløbet. Dette kan (…)

Medarbejdere har ret til ekstra ferie ved sygdom under ferien

Ferieloven har siden en lovændring i 2012 pålagt arbejdsgiveren risikoen for den ansattes sygdom under afholdelse af ferie. Dette betyder med andre ord, at hvis en arbejdstager bliver syg under afho (…)

Netkøbere får ret til at returnere brugte varer

Den 10. december 2013 vedtog Folketinget en ny forbrugeraftalelov. Den nye lov træder i kraft 13. juni 2014 og giver forbrugere en betydelig bedre beskyttelse end hidtil, når de handler på nettet. (…)

Store beviskrav til netbutikker og andre afsendere af varer

Ny dom fra Vestre Landsret:

På trods af, at det blev anset for usandsynligt at seks pakker skulle være bortkommet i posten, blev forbrugeren frikendt for manglende betaling af pakkerne, d (…)

Er forældrekøb af bolig en ide?

Efter optagelsen på drømmestudiet leder mange unge studerende nu efter bolig. Dette kan være en uoverskuelig udfordring med den store efterspørgsel på lejeboliger og kollegieværelser, især oven (…)

Offentlighed om reelle og fysiske ejere

Folketinget har vedtaget en ny lov som medfører, at oplysninger om selskabers reelle og fysiske ejere skal registreres. Oplysninger om arten og omfanget af de reelle og fysiske ejeres rettigheder i s (…)

Højesteret: Ferielovens udgangspunkt vedr. varsling af ferie kan fraviges ved aftale i forbindelse med indgåelse af ansættelseskontrakt.

Det fremgår af ferieloven, at hovedferien som udgangspunkt skal varsles senest 3 måneder, før hovedferien skal afholdes, og at en opsagt medarbejder derfor ikke kan holde hovedferien, hvis opsigels (…)

7 råd til ansættelse af en sælger

Nationalbanken har justeret sine forventninger til væksten i år op til 2 %, og d.d. er der 848 jobannoncer på jobindex.dk inden for den overordnede gruppe kaldet ”Salg”.

Med den sti (…)

Vent en enkelt dag med opsigelse i henhold til 120-dages reglen!

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed opsagde en funktionær med en måneds varsel under henvisning til 120-dages reglen.

Parterne havde aftalt, at 120-dages reg (…)

Må en arbejdsgiver afskedige en medarbejder på grund af fedme – og er fedme egentlig et handicap?

EU-domstolens generaladvokat kom for nyligt (nærmere bestemt den 17. juli 2014) med et forslag til en afgørelse omhandlende netop spørgsmålene om, hvorvidt der gælder et generelt EU-retligt forbu (…)

Andelsboligforening kan gå konkurs

Ved afgørelse af 11. maj 2016 har Højesteret med stemmerne 4-3 fastslået, at Andelsboligforeningen Duegården kan få lov til at gå konkurs. Før retten kan afsige konkursdekret over en forening, (…)

Nye regler om ansættelse fra januar 2016

Fra den 1. januar 2016 træder nye regler om ansættelsesklausuler i kraft som bevirker at jobklausuler ganske enkelt bliver ugyldige, mens mulighederne for at aftale konkurrence- og kundeklausuler be (…)

Ny lejelov – flere regler og krav

Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. De væsentligste ændringer til lejeloven er beskrevet nedenfor. Som privat udlejer er det som altid nødvendigt at være godt inde i lejelovens nye r (…)

Andelsboligforening vinder swap-sag

Andelsboligforeningen Engskoven skal økonomisk stilles som om renteswapaftale med Jyske Bank A/S ikke var indgået i 2006. Det er gode nyheder for mange foreninger og private som er kommet i klemme m (…)

Det nye iværksætterselskab (IVS)

Fra 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab. Selskabet svarer til et anpartsselskab, men opbygger kapital gennem selskabet drift.

Iværksætterselskaber ad (…)

Elektroniske lånedokumenter

Østre Landsret har ved kendelse ag 6. september 2013 slået fast, at låneaftaler der er underskrevet elektronisk ikke kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. En låneaftale der misligholdes o (…)

404 - Siden blev ikke fundet