Your address will show here +12 34 56 78

Anne-Mette Beske Nielsen

Anne-Mette Beske Nielsen yder rådgivning til danske og internationale klienter på en række områder indenfor erhvervslivets forhold.

Anne-Mette Beske Nielsen har betydelig erfaring indenfor kapitalmarkedsforhold og kapitalforvaltning. Hun bistår bla. med aftaler vedrørende handel med finansielle instrumenter fx ISDA’er) og investeringsforvaltningsaftaler samt etablering af fondsmæglerselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde. Hun bistår endvidere med opgaver indenfor finansiel regulering og finansiel compliance.

Anne-Mette Beske Nielsen rådgiver desuden indenfor det konkurrenceretlige emnefelt, bl.a. vedrørende fusionskontrol og anmeldelsespligtige fusioner, licens-, agent- og franchiseaftaler m.v., kontrolbesøg fra konkurrencemyndighederne (dawnraid) og vurdering af konkurrencebegrænsende aftaler.

Anne-Mette Beske Nielsen bistår tillige virksomheder i forbindelse med etablering af compliance programmer og governance strukturer, fx indenfor regulatoriske forhold på det finansielle område og konkurrenceret.

Anne-Mette Beske Nielsen har deltaget i CBS Executive Bestyrelsesuddannelse og har bestyrelseserfaring (herunder som formand), blandt andet i Capital Four Management Fondsmæglerselskab samt Christian Nielsens Fond.


Anne-Mette Beske Nielsen
Advokat, Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2644 7323
E-mail: abn@aumento.dk


Uddannelse
CBS Executive Bestyrelsesuddannelse 2016
Post Graduate Diploma i EU Konkurrenceret, Kings College London 2005
Advokat 2003
Advokatfuldmægtig 2000
Diplomuddannelse i Forhandling, Teamcon®Forhandling 1999
Udenlandske studier i USA, 1995-96
Cand.jur. Københavns Universitet, 1995

Karriere
Egen advokatvirksomhed 2014-2017
Advokat/Head of Compliance, Capital Four Management 2013-2014
Advokat, Ørsted 2011-2013
Advokat, Bech-Bruun Advokatfirma 2011
Associate, Financial Conduct Authority (det engelske finanstilsyn) i London 2006-2008
Advokat, Bech-Bruun Advokatfirma 2003-2006
Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun Advokatfirma 2000-2003
Chefjurist, Arriva Danmark, 1997-2000
Fuldmægtig, Trafikministeriet 1996

Medlemskaber
Det Danske Advokatsamfund

Sprog
Dansk
Engelsk
Skandinavisk

Formalia
CVR: 36008598
Forsikring: HDI Danmark
Policenr. 156-08654435-14012
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed
Pengeinstitut: Sydbank

Forretningsbetingelser