Your address will show here +12 34 56 78

Albert Juul Digens

Albert Juul Digens beskæftiger sig primært med insolvensret og ansættelsesret. Albert Juul Digens har i den forbindelse omfattende erfaring med insolvensretlige problemstillinger i relation til lønmodtagerforhold, herunder direktørers retsstilling i forbindelse med nødlidende virksomheder.

Indenfor insolvensretten beskæftiger Albert Juul Digens sig særligt med rekonstruktioner, gældssaneringer samt konkursbehandling af selskaber, foreninger og personer.

Albert Juul Digens har gennem mange år beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret, dels som advokat på et advokatkontor med speciale i sager for lønmodtagerorganisationer, dels som ansat i en erhvervsorganisation.

Albert Juul Digens rådgiver faglige organisationer, virksomheder og privatpersoner omkring ansættelses- og arbejdsret, ligesom Albert Juul Digens fører retssager omkring ansættelsesretlige emner.

Desuden rådgiver Albert Juul Digens om erhvervsretlige forhold i forbindelse med indgåelse og fortolkning af kontrakter og samarbejdsaftaler, ligesom Albert Juul Digens har betydelig proces- og forhandlingserfaring i erhvervsretlige tvister.                                                                                                                                                                                                                


+ Ratings og medlemskaber

Albert Juul Digens
Advokat (L), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2910 3040
E-mail: ajd@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 2005
Cand. Jur., Århus Universitet 2002

Karriere
Advokat hos Lett Advokatfirma, 2010 - 2015
Advokat og partner hos Partneradvokater Ret og Råd Ringsted, 2007 - 2009
Advokat hos Dansk Erhverv, 2005 - 2007
Advokat hos Bjørst Advokatfirma, 2005
Advokatfuldmægtig hos SJ Law, 2002 - 200

Medlemskaber
Danske Ansættelses Advokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog
Engelsk
Skandinavisk sprog

Formalia
CVR : 36243694
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Sydbank

Forretningsbetingelser