Your address will show here +12 34 56 78

Anja Linde

ANSÆTTELSESRET – MED FOKUS PÅ FUNKTIONÆRER
Anja har specialiseret sig i rådgivning af virksomheder vedrørende ansættelsesretlige forhold, med særlig vægt på rådgivning vedrørende ansættelse, og afskedigelse af funktionærer og direktører. Det er vigtigt for Anja at yde en kompetent rådgivning, og skabe værdi for sine klienter ved at undgå diverse omkostningstunge ansættelsesretlige tvister. Men hvis tvisten og retssagen er uundgåelig, går Anja gerne i retten for at sikre sine klienters rettigheder, og hun har opnået stor erfaring i procesførelse for byretten og landsretten.

PERSONDATABESKYTTELSE - GDPR
Afledt af ansættelsesretten har Anja opnået stor indsigt og erfaring indenfor persondatabeskyttelse/persondataret, og bistår sine klienter løbende med at være compliant med databeskyttelsesforordningen. Derudover bistår Anja sine klienter med at håndtere henvendelser fra registrerede, der ønsker at udnytte sine rettigheder i henhold til databebeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

KØBERRÅDGIVNING I BOLIGHANDEL
Endelig rådgiver Anja Linde også private i forbindelse med køb af fast ejendom, samt de konflikter der kan være knyttet hertil. Hun har forståelse for, at det kan være en forvirrende og kompliceret proces at købe fast ejendom i Danmark, særligt som førstegangskøber. Derfor lægger hun vægt på at yde en kompetent og forståelig rådgivning, så klienterne kan føle sig trygge i forbindelse med købet, og dermed kan koncentrere sig om alle de andre meget sjovere aspekter i forbindelse med køb af ny bolig.


+ Artikler

Seneste artikler

Pligt til COVID-19 tests

ARBEJDSGIVERES UDVIDEDE RET TIL AT PÅLÆGGE MEDARBEJDERE AT LADE SIG TESTE FOR COVID-19

Lovforslaget er vedtaget

Folketinget har d. 19. november 2020 vedtaget e (…)

Eksempel på Covid-19 politik til danske arbejdsgivere

 

Den 23. juli 2020 ændrede Udenrigsministeriets sin rejsevejledning og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til Bulgarien, og i går den 7. august 2020 ændrede ministeriet rejsevejled (…)

Corona – Sygedagpengerefusion fra 1. sygedag

Refusion fra 1. sygedag

Som du sikkert ved er udgangspunktet, at en arbejdsgiver først kan få sygedagpengerefusion efter, at den sygemeldte medarbejder har haft 30 sy (…)

Corona – lønkompensation: Hvem? Hvad? Hvordan?

Hvilke virksomheder er omfattet?

• Private virksomheder, der: 

står overfor at afskedige min. 30 % af sine medarbejdere
ELLER
står overfor at afs (…)

Corona virus – FAQ for arbejdsgivere

Har du mistanke om, at en medarbejder har coronavirus?

Som arbejdsgiver behøver du ikke mistænke alle syge medarbejdere for at have coronavirus. Sundhedsstyrelsen oplyser (…)

Eksempel på informationsbrev om den nye ferielov til virksomhedens medarbejder

Hvordan får man den nye ferielov implementeret i praksis i sin virksomhed, og er der i øvrigt ikke også noget med, at den allerede har fået betydning fra 1. september i år (2019)?

Som (…)

Højesteret: Ferielovens udgangspunkt vedr. varsling af ferie kan fraviges ved aftale i forbindelse med indgåelse af ansættelseskontrakt.

Det fremgår af ferieloven, at hovedferien som udgangspunkt skal varsles senest 3 måneder, før hovedferien skal afholdes, og at en opsagt medarbejder derfor ikke kan holde hovedferien, hvis opsigels (…)

7 råd til ansættelse af en sælger

Nationalbanken har justeret sine forventninger til væksten i år op til 2 %, og d.d. er der 848 jobannoncer på jobindex.dk inden for den overordnede gruppe kaldet ”Salg”.

Med den sti (…)

Vent en enkelt dag med opsigelse i henhold til 120-dages reglen!

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed opsagde en funktionær med en måneds varsel under henvisning til 120-dages reglen.

Parterne havde aftalt, at 120-dages reg (…)

Må en arbejdsgiver afskedige en medarbejder på grund af fedme – og er fedme egentlig et handicap?

EU-domstolens generaladvokat kom for nyligt (nærmere bestemt den 17. juli 2014) med et forslag til en afgørelse omhandlende netop spørgsmålene om, hvorvidt der gælder et generelt EU-retligt forbu (…)

+ Referencer

Anja deltog i forhandlingen med min arbejdsgiver, hvilket var et stort plus for mig, da de tilsyneladende fik respekt for Anjas kompetence, fremtoning og indsats.
Britta Berg
Anbefaling af advokat - Anja Linde

Before the final purchase agreement Anja walked us through all the legal, financial and real-estat related documentation. She also handled all the communication with the real-estate agency.
Ivan Arana Aristi
Anbefaling af advokat - Anja Linde

Har fra starten af benyttet mig af Anjas fantastiske kompetencer som advokat. Hun leverer en skarp rådgivning, velskrevne kontrakter og ærlighed! Jeg er ikke et sekund i tvivl om hvem jeg benytter mig af når jeg har brug for juridisk bistand, hvad enten der er inkasso, ansættelsesret, boligret, salgs og leveringsbetingelser med mere.
Frederik Schrøder
Anbefaling af advokat - Anja Linde

Anja Linde
Advokat (L), Partner

Telefon: (+45 7025 5770
Mobil: (+45) 6013 9726
E-mail: al@aumento.dk


Uddannelse
Møderet for Landsret 2017
Advokatbeskikkelse 2010
Cand. Jur., Århus Universitet 2006
HA Jur., Aalborg Universitet 2003

Karriere
Advokat, Aumento Advokatfirma 2011-
Advokat, Dreist Advokater 2010-2011
Advokatfuldmægtig/Advokat, Lowzow og Monberg 2008-2010
Advokatfuldmægtig, Advodan Vejen 2006-2008

Medlemskaber
Danske ansættelsesadvokater
Ajax Københavns Erhvervsnetværk
Det Borgerlige erhvervsnetværk
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2011
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog
Engelsk
Skandinavisk sprog

Formalia
CVR : 34947295
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Sydbank

Forretningsbetingelser