Your address will show here +12 34 56 78

Aksel Skadborg

Aksel Skadborg studerer jura på Københavns Universitet og er tilknyttet advokat Jens Bang Liebst og advokat Nikolaj Kjær som studentermedarbejder.


Aksel Skadborg
Stud.jur.

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2924 6885
E-mail: ask@aumento.dk


Uddannelse
Københavns Universitet, Jura
Bachelor

Formalia
Danish 
English

Forretningsbetingelser