Your address will show here +12 34 56 78

Brit Elling

Brit Elling beskæftiger sig med alle dele af familieretten, hvilket dækker over følgende sagstyper:

Separation, skilsmisse og bodeling
Økonomiske opgør mellem ugifte samlevende
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Tvangsanbringelser og børnebortførelser
Formueaftaler i ægteskabet herunder ægtepagter
Arv herunder testamenter
International familieret indenfor samme områder

Brit har specialiseret sig i familieretten siden hun blev advokat i 2001. Hun har derfor over 15 års erfaring indenfor området. Endvidere har Brit stor proceserfaring, og hun har møderet for både landsret og Højesteret. Desuden er hun uddannet mediator. Brit indleder almindeligvis sager med et møde, hvor hun rådgiver grundigt om den jura, der gælder indenfor det sagsområde, der er tale om i den pågældende sag, og giver klienten et overblik over de muligheder, der findes i den situation, som klienten befinder sig i. Det er vigtigt at kende regler og rettigheder, før man foretager sig noget, og Brits formål er at strukturere og skabe overblik, og derved ruste klienten til selv at træffe de bedste beslutninger. Brit behandler sine sager individuelt, og hendes rådgivning handler ikke kun om jura, men også om de realiteter, der giver mening for hendes klienter. Brit foretrækker dialog og mindelige løsninger, da det oftest giver de bedste løsninger på den lange bane, men hvis det ikke er muligt med en mindelig løsning, går hun i retten for at opnå det bedst mulige resultat i sagen.


Brit Elling
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2711 1909
E-mail: be@aumento.dk


Uddannelse
Mediator, 2010
Advokat, 2001
Cand. Jur., Københavns Universitet, 1992.

Karriere
Advokatfirmaet Brit Elling 2014-2017
Advokat og partner, ACTIO advokater 2012-2014
Advokat, Lund Elmer Sandager 2002-2012

Medlemskaber
Medlem af Danske famileadvokater
Medlem af det Danske Advokatsamfund

Sprog
Engelsk
Skandinavisk

Formalia
CVR : 34428891
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Danske Bank

Forretningsbetingelser