Your address will show here +12 34 56 78

Benjamin Juul Johansen

Benjamin Juul Johansen har arbejdet som advokatfuldmægtig/advokat i perioden 2010-2016. Fra 2016-2019 var Benjamin Juul Johansen ansat i Finanstilsynet, hvor han var den daglige leder af bestyrelsessekretariatet og derudover bl.a. udarbejdede lovforslag inden for den finansielle lovgivning.


Benjamin Juul Johansen har særlig erfaring med at rådgive om fast ejendom - herunder køb og salg og de familieretlige aftaler, der ofte indgås i den forbindelse (samejeoverenskomster og testamenter). Endvidere rådgiver han mindre virksomheder og foreninger, fører retssager og har desuden erfaring med konkursbehandling, inkasso og insolvens.


Benjamin Juul Johansen er censor på landets jurauddannelser og er derudover tilknyttet Copenhagen Business School (CBS) som ekstern lektor i erhvervsret på uddannelserne HD og HA-almen. Benjamin Juul Johansen endvidere suppleant til ordensudvalget i Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark).


I sin fritid underviser Benjamin Juul Johansen i gymnastik (TeamGym). Herudover er han dommer ved både nationale og internationale gymnastikkonkurrencer.

 


+ Artikler

Seneste artikler

Tag ansvar for din virksomhed – også i svære tider

De seneste dage har medierne skrevet om store veletablerede virksomheder, der er gået konkurs som følge af de ændringer Covid-19 har medført i vores samfund. Desuden har DR haft en programserie om (…)

Tag ejerskab over din fremtid

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Fra den dato har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor det f.eks. er muligt at udpege én eller flere fuldmægtige til (…)

+ Referencer

  • Kompendium til International Sports Law (Engelsk), Forlaget SB, ISDN: 978-87-91433-50-4
  • Artikler om juridiske spørgsmål med relation til foreningsidræt og gymnastik. Magasinet gymnast nr. 31 – 35
  • Betaling af kuratorvederlag, hvis konkursbegæringen tilbagekaldes (ET 2015.87), Karnov

Benjamin Juul Johansen
Advokat, Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2530 2805
E-mail: bjj@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 2013
HD (O) Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling, CBS, 2012
Advokatfuldmægtig, 2010
Cand.jur., Københavns Universitet, 2007

Karriere
Chefkonsulent hos Finanstilsynet, 2016-2019
Advokat hos Aumento Advokatfirma v/ Advokat Jens Bang Liebst, 2013-2016
Advokatfuldmægtig hos Dreist Advokater, 2010-2013
Gruppeleder hos Boligforeningen AAB, 2007-2010

Medlemskaber
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog
Dansk
Engelsk
Tysk

Formalia
CVR : 40996001 
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Lån & Spar Bank

Forretningsbetingelser