Your address will show here +12 34 56 78

Esben Bigaard

Esben Bigaard beskæftiger sig hovedsagligt med erhvervsretlige forhold og bobehandling. Inden for erhvervsretten er fokus på rådgivning af små og mellemstore virksomheder, herunder selskabsretlige forhold, virksomhedsoverdragelser og bestyrelsesarbejde. Hovedvægten af klienter har til stadighed været udenlandsk ejede eller udenlandske virksomheder, hvoraf størstedelen er tysktalende.

Inden for det arveretlige område beskæftiger Esben Bigaard sig, hovedsagligt med bobehandling, grundet sin mangeårige tilknytning til Københavns Byrets Skifteret. Endvidere rådgiver Esben i samtlige arve- og skifteretlige forhold, herunder oprettelse af testamenter, ægtepagter m.m.

Esben har desuden medvirket ved udarbejdelsen af publikationen ”Dänisches Recht” (1999) og har undervist tyske jurister i dansk ret gennem Deutche Anwalts Akademie. Esben er fortsat medlem af DNJV og har indtil 2013 i en periode på 15 år været eneste danske medlem af bestyrelsen.


Esben Bigaard
Advokat (L), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45)2121 0447
E-mail: ebi@aumento.dk


Uddannelse
Cand. Jur., Københavns Universitet 1974
Advokat 1977

Karriere
Advokat, Partner, Aumento Advokatfirma 2013-
Advokat, Partner, Magnusson Advokatfirma 2005-2013
Advokat, Partner, Lett & Co Advokatfirma 1991-2005
Adm. Direktør, Continental Investment Company A/S 1995-1998
Advokat, Partner, Advokatfirmaet Esben Bigaard 1988-1991
Advokat, Partner (1980-), Advokatfirmaet Ditlevsen & Lund 1974-1988

Medlemskaber
Medlem af Danske Bestyrelsesadvokater
Medlem af Danske Arveretsadvokater
Medlem af Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e.V.
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af
Medlem af bestyrelsen, (formand), Mammen & Drescher A/S
Medlem af bestyrelsen, (formand), Helsingør Godsregistreringssted A/S
Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM Networks A/S
Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM Holding A/S
Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM International ApS
Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM Tele A/S
Medlem af bestyrelsen, (formand), L-R Software A/S
Medlem af bestyrelsen, (formand), L-R Partners A/S
Medlem af bestyrelsen, (formand), Toubro Fonden
Medlem af bestyrelsen, (formand), Vita og Kaj Schou-Hansens Fond
Medlem af bestyrelsen, AL-KO Ginge A/S
Medlem af bestyrelsen, Bernhard Eisenreich Sandersens Mindefond
Medhjælper ved Københavns Byrets Skifteret 1985-1996
Autoriseret bobestyrer ved Københavns Byrets Skifteret 1996-

Sprog
Engelsk
Tysk
Skandinavisk

Formalia
CVR : 41832142
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Danske Bank

Forretningsbetingelser