Your address will show here +12 34 56 78

Emira Kamilji

Emira Kamilji studerer jura på Københavns Universitet og er tilknyttet advokat Albert Juul Digens som studentermedarbejder


Emira Kamilji
Studentermedarbejder

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 5240 9081
E-mail: ek@aumento.dk


Uddannelse
BA.jur. Københavns Universitet

Sprog
Dansk
Engelsk
Albansk

Forretningsbetingelser