Your address will show here +12 34 56 78

Henrik Holtse

Henrik Holtse rådgiver om udbudsret og konkurrenceret, og har siden 2001 været specialiseret i netop disse emner.

Henrik bistår med alle aspekter i relation til offentlige udbud, herunder førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud og domstole.

Henrik bistår endvidere med rådgivning om konkurrenceretlige spørgsmål, herunder erstatningssager for overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Henrik tilstræber at yde en rådgivning, der kombinerer praktik, økonomi og jura for at sikre klienten en samlet optimal løsning.


Henrik Holtse
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 3138 6602
E-mail: hh@aumento.dk


Uddannelse
Cand.jur. Københavns Universitet, 2001

Karriere
Advokat hos Gorrissen Federspiel, 2011-2013
Advokat hos Bech-Bruun, 2006-2011
Advokat hos Kromann Reumert, 2004-2005
Advokatfuldmægtig hos Bech-Bruun 2001-2004

Medlemskaber
Medlem af Dansk Forening for Udbudsret
Medlem af Dansk Forening for Konkurrenceret
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 39571633
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nykredit Bank

Forretningsbetingelser