Your address will show here +12 34 56 78

Irene Wittrup

Irene er specialiseret i at rådgive danske og udenlandske klienter om alle aspekter af entrepriseretten og ejendomsudviklingsprojekter

Irene rådgiver ligeledes om dansk fondslovgivning og rådgiver internationale fonde

I mere end 35 år har Irene været specialiseret i byggeriets retsforhold, og har rådgivet bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører gennem hele byggeprocessen, fra ejendommens anskaffelse gennem udbud og kontraktskrivning og under byggeriets gang, ligesom hun har bistået i rets- eller voldgiftssager i de tilfælde, hvor en tvist har været uundgåelig.

Irene har ført et betydeligt antal retssager og repræsenteret klienter i et endnu større antal voldgiftssager og har undervist på adskillige kurser indenfor entrepriseretten.

Gennem mange års medlemsskab af fondsbestyrelser har Irene opnået omfattende kendskab til dansk og international fondsret. Hun rådgiver selskaber og fonde om ejendomme i udlandet.

Irenes hovedmål ved enhver rådgivning, er at løse problemerne på en så simpel og ukompliceret måde som muligt.


Irene Wittrup
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 5356 1600
E-mail: iw@aumento.dk


Uddannelse
Tresproglig korrespondent i engelsk, tysk og spansk 1970
Cand. Jur. Københavns Universitet 1975
Advokat 1978
Møderet for Højesteret 1982

Karriere
1982 partner i Saltorp, Hald og Andersen, som gennem en række fusioner blev til Bech-Bruun indtil 2011

Medlemskaber
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Dansk selskab for byggeret
Byggesocietetet, herunder BS gruppe 3 og By- og Planudvalget
Medstifter af Dansk selskab for miljøret 
Medlem af bestyrelsen i Aage V Jensen Family Foundation
Medlem af bestyrelsen i NOJ Fonden
Medlem af bestyrelsen i Holkegårdfonden
Medlem af bestyrelsen i Udviklingskontoret A/S

Sprog
Engelsk
Tysk
Fransk
Skandinavisk
Kendskab til italiensk og spansk

Formalia
CVR : 14414479
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 milo. DKK
Pengeinstitut : Sydbank

Forretningsbetingelser