Your address will show here +12 34 56 78

Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst og et dedikeret team af medarbejdere rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.

JURA OG FORRETNING I FORENING

Jens Bang Liebst er aktivt engageret i en række virksomheder og er bestyrelsesmedlem i flere selskaber og foreninger, hvor de juridiske færdigheder kombineres med strategiske og forretningsmæssige udfordringer.

I løbet de seneste 10 år har Jens Bang Liebst medvirket til opstart af en lang række virksomheder og løbende rådgivet om såvel de juridiske aspekter som de forretningsmæssige aspekter af ejeraftaler, warrants, bonusordninger, samt direktions- og bestyrelsesarbejde.

SELSKABER OG SELSKABERS FORHOLD

Jens Bang Liebst har særlig erfaring med omstruktureringer af selskaber eller personlige virksomheder, køb og salg og generationsskifte, rekonstruktioner, samt etablering og opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, selskabsstiftelser, ejeraftaler, direktørkontrakter m.m. 

Jens Bang Liebst og et team af medarbejdere beskæftiger sig endvidere indgående med rådgivning til private om køb og salg af fast ejendom og andre private formueforhold.

LIGEFREM RÅDGIVNING OG MÆRKBAR EFFEKT

Det er altid målet for Jens Bang Liebst at yde en rådgivning som er ligefrem, løsningsorienteret og umiddelbart anvendelig for klienterne. Det skal så vidt muligt altid have direkte, mærkbar og positiv effekt at modtage rådgivning  - også selvom en sag kan have svære udsigter.


+ Highlights

Optagelse af nye partnere
Forhandling og juridisk tilrettelæggelse af optagelse af nye partnere i ejendomsmæglerselskaber vedrørende i alt syv mæglerbutikker.

Rekonstruktion af virksomhed
Rekonstruering og videreførelse af entreprenørvirksomhed med mere end 50 medarbejdere.

Etablering af koncern
Etablering af driftsselskaber og personlige holdingselskaber samt ejeraftale i succesfuld københavnsk startup virksomhed.

Millionerstatning i voldgiftssag
Voldgiftssag for sælgere af virksomhed, som medførte berettiget ophævelse af salgsaftale og millionerstatning fra køberne.

Bestyrelsesmedlem reddet fra personlig konkurs
Delvis frifindelse og efterfølgende fordelagtigt forlig for bestyrelsesmedlem i omfattende bestyrelsesansvarssag ved Københavns Byret.

+ Artikler

Seneste artikler

Værd at vide om arveafgift

Det er en unægtelig del af livet, at vi ikke er her til evig tid. Når folk ikke længere er her, efterlader de sig som oftest en arv, som fordeles via enten deres eget ønske ud fra et testamente el (…)

Crowdfunding som finansiering

Crowdfunding er ikke længere et nyt begreb inden for iværksætter-finansiering, tværtimod, er der de seneste år set et stort boom inden for brugen af metoden. Men derfor kan det stadig skabe tvivl (…)

Har du styr på din pension ved skilsmisse?

Mange gifte par er enige om at dit er mit og mit er dit. Derfor er mange gift i tiltro til at dette betyder ligedeling af alle formuegoder. Men i virkeligheden bliver pensionsopsparinger ikke delt ved (…)

Forældelse af gæld til det offentlige

Folketinget har vedtaget en lov om afbrydelse af forældelsen for offentlig gæld som betyder at forældelsen af al offentlig gæld under inddrivelse per den 19. november 2015 udsættes i 3 år. Foræ (…)

Jobkandidat skal oplyse om sygdom af væsentlig betydning

En dom fra Højesteret fra tidligere i år fastslår, at en kandidat til et job er forpligtet til af egen drift at oplyse den kommende arbejdsgiver om sygdom, der er af væsentlig betydning for ansæt (…)

Det offentlige ejerregister er i luften!

I går var sidste frist for at registrere ejerskab til alle eksisterende A/S og ApS m.fl. i Det Offentlige Ejerregister. Alle ejere – personer og selskaber – med over 5 % af kapitalen i et selskab (…)

Har du betalt for meget i ejendomsskat?

SKAT har i flere tusind sager sat den offentlige vurdering af danskernes ejendomme for højt, hvilket har resulteret i, at mange boligejere har betalt for meget i ejendomsskat. Vurderingsfejlen vedrø (…)

Er forældrekøb af bolig en ide?

Efter optagelsen på drømmestudiet leder mange unge studerende nu efter bolig. Dette kan være en uoverskuelig udfordring med den store efterspørgsel på lejeboliger og kollegieværelser, især oven (…)

Offentlighed om reelle og fysiske ejere

Folketinget har vedtaget en ny lov som medfører, at oplysninger om selskabers reelle og fysiske ejere skal registreres. Oplysninger om arten og omfanget af de reelle og fysiske ejeres rettigheder i s (…)

Andelsboligforening kan gå konkurs

Ved afgørelse af 11. maj 2016 har Højesteret med stemmerne 4-3 fastslået, at Andelsboligforeningen Duegården kan få lov til at gå konkurs. Før retten kan afsige konkursdekret over en forening, (…)

Nye regler om ansættelse fra januar 2016

Fra den 1. januar 2016 træder nye regler om ansættelsesklausuler i kraft som bevirker at jobklausuler ganske enkelt bliver ugyldige, mens mulighederne for at aftale konkurrence- og kundeklausuler be (…)

Ny lejelov – flere regler og krav

Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. De væsentligste ændringer til lejeloven er beskrevet nedenfor. Som privat udlejer er det som altid nødvendigt at være godt inde i lejelovens nye r (…)

Andelsboligforening vinder swap-sag

Andelsboligforeningen Engskoven skal økonomisk stilles som om renteswapaftale med Jyske Bank A/S ikke var indgået i 2006. Det er gode nyheder for mange foreninger og private som er kommet i klemme m (…)

Det nye iværksætterselskab (IVS)

Fra 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab. Selskabet svarer til et anpartsselskab, men opbygger kapital gennem selskabet drift.

Iværksætterselskaber ad (…)

Elektroniske lånedokumenter

Østre Landsret har ved kendelse ag 6. september 2013 slået fast, at låneaftaler der er underskrevet elektronisk ikke kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. En låneaftale der misligholdes o (…)

+ Referencer

Jens was Riidr's lead of attorney in our negotiations with Schibsted Media Group. In this process Jens proved to be extremely skillful. I am very proud in recommending Jens.
Anders Breinholst, CEO Riidr.com
Anbefaling af advokat - Jens Bang Liebst

+ Ratings og medlemskaber

Jens Bang Liebst
Advokat, Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2940 5000
E-mail: jbl@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 2006
Advokatfuldmægtig, 2003
Cand.jur. Københavns Universitet, 2003

Karriere
Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2008-
Advokat hos Plesner Advokatfirma, 2003-2008
Advokat hos IBM Danmark (udstationering), 2006-2007

Medlemskaber
Medlem af bestyrelsen (formand), Neptun Transport A/S
Medlem af bestyrelsen, Core & Company P/S
Medlem af bestyrelsen, Blueprint Learning ApS
Medlem af bestyrelsen (formand), Solrød Strands Grundejerforening
Secretary General, Nordic Assistance Association
Medlem af FICOFOMA
Medlem af Dansk Forening for Selskabsret
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet.
Medlem af TAGlaw - internationalt advokatsamarbejde

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 39197545
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Sydbank

Forretningsbetingelser