Your address will show here +12 34 56 78

Jette Hassing Ronøe

Jette Ronøe har i de seneste ca. 15 år været specialiseret indenfor ansættelses-og arbejdsret.

Hun arbejder i meget stort omfang med internationale klienter og forhold, herunder ind-og udstationering, social sikring og har en lang række tætte samarbejdsrelationer i udlandet.

Hun har tillige et særligt kendskab til forholdene omkring internationale organisationer.

Jette Ronøe har som følge af sit mangeårige arbejde med internationale forhold også et indgående kendskab til de særlige problemer, der opstår for en HR-funktion, der har ansvaret for en række lande.

Herudover arbejder hun med alle aspekter af ansættelsesretten, så som afskedigelser, ferie, direktørforhold, kollektive afskedigelser, forskelsbehandling, herunder barsel m.m., personalehåndbøger, konkurrence-og kundeklausuler, virksomhedsoverdragelse, persondata og kollektive arbejdsret m.v.

Mange års rådgivning indenfor HR-området, har givet hende et kendskab til og erfaring med problemstillinger og aspekter, der ikke nødvendigvis er strengt juridiske, således at hun fungerer som sparringspartner og problemløser på det HR-juridiske område. Hun har ofte fungeret som rådgiver for den øverste ledelse i virksomhederne i forbindelse med ansættelse og fratrædelse, hvor kendskab til disses særlige ansættelsesforhold og sædvane er af stor betydning.

Hun har særlig erfaring med og kendskab til den finansielle sektor.

Jette Ronøe har i stort omfang undervist i en række områder indenfor ansættelsesretten og deltaget som foredragsholder ved internationale konferencer indenfor området.

Jette Ronøe har procederet en lang række ansættelsesretlige sager for domstolene og ved voldgiftsretter. Hun har procederet en række principielle aktieoptionssager for Sø-og Handelsretten samt Højesteret.

Jette Ronøe er forfatter til en række artikler om ansættelsesret til udenlandske tidsskrifter, har tidligere deltaget i revision af Lars Svenning Andersen: Funktionærret og er medforfatter til bogen: The international Expatriate Employment Handbook (Klûver).

FRANSKE RETSFORHOLD

Jette Ronøe har som et særligt område gennem mange år rådgivet om franske retsforhold, herunder særligt lovvalgsproblemer, arv, testamenter, overdragelse af fast ejendom, m.m. Hun er medforfatter af artiklen: ”Familiemæssige udfordringer i en international verden”.

Hun har særdeles gode forbindelser til franske advokater og notarer.


+ Artikler

Seneste artikler

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen. 

Hovedprincipperne (…)

Ny lov om ansættelsesklausuler

I marts 2015 fremsatte den daværende regering et lovforslag om ansættelsesklausuler, der dog ikke nåede at blive vedtaget inden regeringsskiftet. Dette lovforslag er nu genfremsat. Den nye lov vil, (…)

Hvornår har en person efter ferieloven ”afgørende indflydelse” i et selskab?

Efter ferieloven § 1 stk. 3 anses en person ikke for lønmodtager, hvis vedkommende har en afgørende indflydelse på den virksomhed, som vedkommende arbejder for, og er som følge heraf ikke omfatte (…)

Ændring af forskelsbehandlingsloven

Folketinget har den 18. december 2014 endeligt vedtaget, at fra den 1. januar 2016 kan virksomheder ikke længere vedtage, at en medarbejder automatisk fratræder, når medarbejderen fylder 70 år. Un (…)

Jette Hassing Ronøe
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2112 2119
E-mail: jhr@aumento.dk


Uddannelse
Møderet for Højesteret, 1990
Advokat, 1986
Cand. Jur., Københavns Universitet, 1980
Cand. mag., fransk og italiensk, Københavns Universitet, 1979

Karriere
Partner hos Labora Legal, 2011-2014
Partner hos Bech-Bruun, 1990-2011
Advokat, Bech-Bruun, 1984-1990
Koncernjurist, Vølund A/S, 1982-1984
Jurist, EKR, 1980-1982

Medlemskaber
Medlem af AnsættelsesAdvokater
Medlem af EELA (European Employment Lawyers’ Organisation)
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog
Engelsk
Fransk
Skandinavisk
Italiensk
Tysk

Formalia
CVR : 33673205
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. VAS1100414
Dækningssum : 2,5 mio. DKK
Pengeinstitut : BIL Bank Danmark

Forretningsbetingelser