Your address will show here +12 34 56 78

Karen Larsen

Internationalt orienteret erhvervsadvokat med kommerciel og strategisk tilgang til opgaveløsning med over 30 års erfaring for danske og udenlandske klienter.

Gennem årene har Karen Larsen rådgivet klienter fra forskellige brancher – både store, mellemstore og mindre virksomheder, samt iværksættere og organisationer. Hun har særlig brancheerfaring med rådgivende ingeniører, entreprenør- og håndværkervirksomheder, produktion, design, medier, telekommunikation, reklame og eksport. Hun været chefkonsulent i et firma, der rådgav og samarbejdede med projekteksportører og har fungeret som koncernjurist hos I. Krüger A/S.

Karen sætter pris på det nære personlige samarbejde med klienterne, og hun arbejder også gerne som intern deltager hos virksomheden – enten på et konkret projekt, til afdækning af virksomhedens risici, som supplering af et internt team eller generelt som sparringspartner, fx 1 fast dag om ugen eller efter behov. Karen har desuden erfaring i at tilrettelægge og afholde interne kurser i bl.a. kontraktforhold baseret på virksomhedens egne kontrakter.

Karen har været rundt om de fleste aspekter af erhvervsjuraen og beskæftiger sig særligt med:

• Cross-border transaktioner

• Virksomhedsetablering i ind- og udland, joint ventures

• Samarbejdsaftaler / aktionærforhold / konsortieaftaler

• Entreprise og bygherrerådgivning

• Virksomhedsoverdragelser (herunder due diligence)

• Solvent likvidation

• Ansættelsesforhold

• Forretningsbetingelser, salg, licenser

• Projektstyring, projekteksport og finansiering

• Generel rådgivning og sparring om virksomhedens forhold

• Forhandlinger og konflikthåndtering uden for retssystemet

Med baggrund i sin mangeårige aktive deltagelse i International Bar Association har Karen opbygget et stort internationalt netværk.

Karen Larsen er endvidere uddannet mediator (konfliktmægler) og bestyrelsesadvokat.


Karen Larsen
Advokat, Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2627 8268
E-mail: kal@aumento.dk


Uddannelse
2007 Bestyrelsesuddannelse, Advokatrådet
2003 Mediatoruddannelse, Advokatrådet
1981 Møderet for landsret
1980 Advokat, uddannet hos Hjejle, Gersted & Mogensen
1977 Cand. Jur. Københavns Universitet
1973 Fransk korrespondent, CBS,
1971 Matematisk-fysisk student

Karriere
2017 - Partner, Aumento Advokatfirma
2004 – 2016 Partner Advokatfirmaet Kyed & Jybæk
2004 - 2006 Underviser på Grafisk Højskole, lederuddannelsen
1999 - 2004 Partner, Dania Advokater (i dag Delacour)
1989 - 1999 Partner i advokatfirmaet Berning Schlüter Hald (i dag Bech Bruun)
1985 - 1986 Udlånt som virksomhedsjurist I. Krüger A/S
1985 - 1988 Juridisk chefkonsulent Danish Project Development Co. DPD A/S
1982 - 1985 Advokatfirmaet Münter (nu Kroman Reumert)
1981 - 1982 Advokatfirmaet Jens Poulsen
1978 - 1985 Manuduktør ved Københavns Universitet (Indledning til Formueret)
1977 - 1981 Advokatfuldmægtig og ansat advokat i advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen (Jens Poulsen)

Medlemskaber
IBA (International Bar Association)
Danske Advokater
Foreningen af Bestyrelsesadvokater
Foreningen af Mediatoradvokater
Medlem af Advokatsamfundet / beskikket af Justitsministeriet] 
2016 - Medlem af Rådet for Menneskerettigheder
2015 - 2017 Toftkilds legat, formand for bestyrelsen
2015 - 2017 Medlem af Advokatrådet; Head of Delegation CCBE (Sammenslutningen af europæiske advokatråd)
2009 - Fonden Det økologiske Inspirationshus, bestyrelsesmedlem
2009 - Censor, Medie- og Journalisthøjskolen og Københavns Erhvervsakademi
2008 - 2010 Formand for International Sales Committee, som er en del af IBA (International Bar Association)
2001 - 2008 Formand for bestyrelsen (Conseil d'administration) for Lycée Français de Copenhague (Prins Henriks skole)
1972 - 1976 Næstformand for Handelshøjskolens Studenterråd og i løbet af perioden medlem af næsten alle styrende organer, herunder formand for fakultetsstudienævnet.

Sprog
Engelsk
Fransk
Begge på forhandlingsniveau

Formalia
CVR : 16223433
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nordea

Forretningsbetingelser