Your address will show here +12 34 56 78

Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.

Kim bistår endvidere indgående med rådgivning til private om blandt andet køb og salg af fast ejendom og andre private formueforhold.

Kim har således mange års erfaring med omstruktureringer af selskaber eller personlige virksomheder, køb og salg og generationsskifte, rekonstruktioner, samt etablering og opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, selskabsstiftelser, aktionæroverenskomster, direktørkontrakter m.m.

I årenes løb har Kim forhandlet og udarbejdet et stort antal aftaler og kontrakter af næsten enhver art og kompleksitet.

Endelige har Kim en meget betydelig erfaring med konfliktløsning i form af 1:1 forhandlinger, mediationer samt rets- og voldgiftssager, herunder ikke mindst erstatningssager som følge af kontraktbrud, opgørelse af erstatningsbeløb mellem virksomheder m.v.

Det er Kims ønske altid at yde en meget personlig og engageret rådgivning med mere end et halvt øje rettet mod en sags eller en tvists kommercielle aspekter.

Kim er således tillige bestyrelsesmedlem i flere erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger, hvor de juridiske færdigheder kombineres med strategiske og forretningsmæssige udfordringer.


Kim Egegaard
Advokat (H), Partner, Mediator

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2180 4081
E-mail: ke@aumento.dk


Uddannelse
Uddannet mediator, 2005
Møderet for Højesteret, 1991
Advokat, 1984
Cand.jur. Københavns Universitet, 1981

Karriere
MAQS Law Firm, 2013-2015
Mediator 2005-
Bang + Regnarsen Advokater, partner, 2001-2012
Advokat kontorfællesskab, København, 1996-2001
Justitsministeriet, auktionarius, 1991-
August Jørgensen Advokater, advokatfuldmægtig (1981-1983), advokat (1984-1986), partner (1986-1996)

Medlemskaber
Danske Ansættelsesadvokater
Danske Bestyrelsesadvokater
Auktionslederforeningen
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet 
Kim er medlem af bestyrelsen for forskellige danske virksomheder og fonde, han er medstifter og tidligere medlem af bestyrelsen for Mediation Institute

Sprog
Skandinavisk
Dansk
Engelsk

Formalia
CVR : 16185299
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nordea

Forretningsbetingelser