Your address will show here +12 34 56 78

Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.

Kim bistår endvidere indgående med rådgivning til private om blandt andet køb og salg af fast ejendom og andre private formueforhold.

Kim har således mange års erfaring med omstruktureringer af selskaber eller personlige virksomheder, køb og salg og generationsskifte, rekonstruktioner, samt etablering og opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, selskabsstiftelser, aktionæroverenskomster, direktørkontrakter m.m.

I årenes løb har Kim forhandlet og udarbejdet et stort antal aftaler og kontrakter af næsten enhver art og kompleksitet.

Endelige har Kim en meget betydelig erfaring med konfliktløsning i form af 1:1 forhandlinger, mediationer samt rets- og voldgiftssager, herunder ikke mindst erstatningssager som følge af kontraktbrud, opgørelse af erstatningsbeløb mellem virksomheder m.v.

Det er Kims ønske altid at yde en meget personlig og engageret rådgivning med mere end et halvt øje rettet mod en sags eller en tvists kommercielle aspekter.

Kim er således tillige bestyrelsesmedlem i flere erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger, hvor de juridiske færdigheder kombineres med strategiske og forretningsmæssige udfordringer.


+ Artikler

Seneste artikler

Pas på med deling og anvendelse af fotos der ikke er dine – også på de sociale medier

Indlægget er udgivet af advokat Kim Egegaard og stud.jur. Catrine Louise Bruhn
Inden for ganske få dage er vi blevet spurgt til råds af to klienter, som begge er blevet mødt med betalingskrav (…)

Persondataforordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018

Er du endnu ikke gået i gang med at forberede din virksomhed til at overholde Persondataforordningen, er det på høje tid. Du bør tænke over, om du kan svare fornuftigt på Datatilsynets 12 spørg (…)

Afbryder garantistillers begæring i henhold til ABT 93, § 46/AB 92, § 46 forældelse jf. Forældelseslovens § 16, stk. 3 ?

Advokaterne Kim Egegaard og Jens Jordahn kommenterer kendelse af 6. marts 2017 afsagt ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Afbryder garantistillers begæring i henhold til ABT 93, § (…)

Undgå retssager

Det er måske et lidt overraskende budskab fra en advokat. Det er imidlertid et faktum, at en retssag er en stor belastning for parterne. Langt de fleste mennesker kan ikke lide konflikter, og de vil (…)

Aflyst optræden. Hvad er dine rettigheder – og hvordan kan du sikre dig?

Indlægget er udgivet af juridisk konsulent Malene Andersen og advokat Kim Egegaard
Hvis en arrangør beslutter at aflyse en koncert eller optræden, har artisten eller bandet i de fleste tilfæl (…)

Truende konkurs afværget

En gruppe investorer havde opkøbt en række ensartede virksomheder og ansat den ene investor som administrerende direktør for hele gruppen.

Efter nogen tid opstod en betydelig uenighed me (…)

Moderne konfliktløsning

Kim Egegaard har den 1. januar 2015 stiftet Dansk Erhvervs Mediation. Dansk Erhvervs Mediation tilbyder danske og udenlandske virksomheder hurtig bistand med sigte på varige og relationsbevarende lø (…)

Højere sagsomkostninger i civile retssager

Den 1. juli 2014 trådte en vigtig ændring af retsplejeloven i kraft. Ændringen betyder, at parter i civile retssager, som ikke energisk nok forsøger at forlige sig, kan straffes omkostningsmæssig (…)

Mediation – hvad er det ?

Normalt definerer vi på vore breddegrader mediation som en hurtig, direkte og effektiv forhandlingsproces, hvor konfliktparterne selv, men ved hjælp af en upartisk mediators bistand, finder en løsn (…)

Kim Egegaard
Advokat (H), Partner, Mediator

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2180 4081
E-mail: ke@aumento.dk


Uddannelse
Uddannet mediator, 2005
Møderet for Højesteret, 1991
Advokat, 1984
Cand.jur. Københavns Universitet, 1981

Karriere
MAQS Law Firm, 2013-2015
Mediator 2005-
Bang + Regnarsen Advokater, partner, 2001-2012
Advokat kontorfællesskab, København, 1996-2001
Justitsministeriet, auktionarius, 1991-
August Jørgensen Advokater, advokatfuldmægtig (1981-1983), advokat (1984-1986), partner (1986-1996)

Medlemskaber
Danske Ansættelsesadvokater
Danske Bestyrelsesadvokater
Auktionslederforeningen
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet 
Kim er medlem af bestyrelsen for forskellige danske virksomheder og fonde, han er medstifter og tidligere medlem af bestyrelsen for Mediation Institute

Sprog
Skandinavisk
Dansk
Engelsk

Formalia
CVR : 16185299
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nordea

Forretningsbetingelser