Your address will show here +12 34 56 78

Lise Aagaard

Lise har en omfattende faglig specialistviden og erfaring med rådgivning af såvel private som erhvervsdrivende om dansk og international skatte- moms- og afgiftsret samt selskabsrelaterede opgaver.

I team med advokat Søren Aagaard er Lise derudover konsulent for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og ansvarlig for ajourføring af foreningens online skatteværktøjer og vejledninger. Lise er endvidere medlem af Danske Skatteadvokater.

Som en naturlig kombination med sin ekspertise på skatteområdet, beskæftiger Lise sig indgående med erhvervsrelateret rådgivning, herunder indenfor selskabsret, ansættelsesret og kollektiv arbejdsret samt områder beslægtet hermed. Indlevelse, grundighed og høj faglig kvalitet er i fokus hos Lise.

Hun lægger vægt på at have indgående kendskab til sin kundes forhold og forretning som en del af rådgivningen, så rådgivningen er målrettet, konkret og værdifuld for kunden.

Det er vigtigt for Lise at rådgivningen sker i et tillidsfuldt samarbejde og at kunden altid kan komme i kontakt med hende i løbet af rådgivningsprocessen.


Lise Aagaard
Advokat, Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 4026 5191
E-mail: lisa@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 2008
Advokatfuldmægtig, 2005
Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2001

Karriere
ADVODAN, advokat og partner, 2008-2018
ADVODAN, advokatfuldmægtig, 2005-2008
PricewaterhouseCoopers, Personal Tax Department, 2002-2005
Skatteministeriet, 2001-2002

Medlemskaber
Advokatsamfundet, beskikket af Justitsministeriet
Danske Skatteadvokater

Sprog
Skandinavisk
Engelsk
Italiensk
Fransk

Formalia
CVR : 29624666
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nordea

Forretningsbetingelser