Your address will show here +12 34 56 78

Mica Nørgaard Rasmussen

Mica Nørgaard Rasmussen er tilknyttet advokat Niels Nørgaard Rasmussen som advokatfuldmægtig.

Mica Nørgaard Rasmussen har mange års erfaring som skadespecialist og underwriter fra større Nordiske forsikringsselskaber.

Som skadespecialist har Mica beskæftiget sig med ansvarskrav rettet mod forsikringstageres ansvarsforsikring, relateret til erhvervs- og produktansvar, professionelansvar, bestyrelsesansvar samt varetaget ansøgninger om retshjælpsdækning.

I sit virke som ansvarsunderwriter har Mica stået for udarbejdelse og tarifering af ansvarsforsikringer til private virksomheder, samt kommuner og forsyningsselskaber. Micas primære fokus har været etablering af erhvervs- og produktansvarsforsikringer, men hun har også beskæftiget sig med forsikringsdækning af professionelt ansvar, bestyrelsesansvar, ansvar relateret til diverse forureningstyper, samt retshjælp.

Mica er god til at identificering risici og afdækning heraf, og er erfaren i at rådgive på en let forståelig måde.

Herudover har Mica generelt omfattende erfaring med og indsigt i erstatnings- og forsikringsretten.


Mica Nørgaard Rasmussen
Advokatfuldmægtig

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2843 9151
E-mail: mnr@aumento.dk


Uddannelse
Cand.jur. Københavns Universitet med efterfølgende tilvalgsuddannelse i udvidet erstatningsret
Forsikringsakademiets uddannelser
Reassuranceuddannelse i Zürich

Karriere
2021: Advokatfuldmægtig, Aumento Advokatfirma
2015: Ansvarsunderwriter, Gjensidige Forsikring
2004: Skadespecialist, skadebehandling af ansvarsskader, If Forsikring
2003: Cand.jur.

Sprog
Dansk
Svensk
Norsk
Engelsk

Formalia
CVR.: 31952026
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Pengeinstitut: Sydbank

Forretningsbetingelser