Your address will show here +12 34 56 78

Mette Stendahl Plomgaard

Mette Stendahl Plomgaard beskæftiger sig med primært med familieret, d.v.s. alle spørgsmål omkring samlivsophævelse og skilsmisse, herunder forældremyndighed, bopæl, samvær og bodeling.

Dette kan typisk dreje sig om:

Deltagelse i møder i Statsforvaltningen
Deltagelse i retsmægling
Møde i retten
Udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og formueopgørelse
Rådgivning om værdiansættelse og opgørelse af pensionsordninger
Rådgivning om værdiansættelse og salg af fast ejendom og andelsbolig
Udarbejdelse af ægtepagt, fogedforretninger om udlevering af indbo
Gennemførelse af samvær m.v. samt møde i skifteretten om deling af fællesbo

Ingen sager er helt ens. Mette Stendahl Plomgaard har solid forhandlingsmæssig erfaring og fokuserer altid på at opnå den bedst mulige løsning for klienten. Det kan være som et samlet forlig eller som en dom.

Derudover beskæftiger Mette Stendahl Plomgaard sig med straffesager og sager om tvangsanbringelse af børn. Der lægges vægt på, at klienten i disse sager har en advokat ved sin side, som kan støtte og vejlede igennem en ofte meget belastende proces.

Mette Stendahl Plomgaard har derfor stor processuel erfaring og møderet for landsretten.

Udover familieret har Mette Stendahl Plomgaard et nicheområde indenfor forskningskontrakter. Det drejer sig om kontrakter, som virksomheder indgår med forskningsinstitutioner om forskningssamarbejde og klinisk afprøvning af eksempelvis lægemidler eller udstyr.

Mette Stendahl Plomgaard bistår Region Hovedstaden og Københavns Universitet med disse sagstyper.


Mette Stendahl Plomgaard
Advokat (L), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2065 9010
E-mail: msp@aumento.dk


Uddannelse
Møderet for landsret, 2012
Advokat, 2006
Cand. jur. fra Århus Universitet, 1993
Eksamen i fransk fra L’institut Catholique i Paris, 1986

Karriere
Selvstændig advokat siden 2007
Ansat advokat hos Eversheds Advokatfirma 2006-2007
In house jurist i universitetsgruppens teknologioverførselsenhed 2002-2004
Virksomhedsjurist i Tele2 A/S 1997-2001

Medlemskaber
Medlem af Advisory Board i virksomheden ”Social Respons”
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog
Engelsk
Fransk

Formalia
CVR : 30633164
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Danske Bank

Forretningsbetingelser