Your address will show here +12 34 56 78

Nikolaj Kjær

Nikolaj Kjær har beskæftiget sig med erhvervsrådgivning for mellemstore virksomheder, og Nikolaj Kjær har siddet i flere selskabsbestyrelser.

Endvidere har Nikolaj Kjær varetaget en lang række civile retssager og Nikolaj Kjær opnåede møderet for landsretterne i 2013 samt møderet for Højesteret i 2018. Nikolaj Kjær har oparbejdet en bred proceserfaring, der gør ham i stand til at varetage klientens interesser på en effektiv og tryghedsskabende måde.

Derudover har Nikolaj Kjær specialiseret sig inden for lejeretten - både erhverv og bolig - ligesom Nikolaj Kjær har bistået med ejendomsretlige due diligence opgaver med en række større ejendomstransaktioner.

Endelig yder Nikolaj Kjær rådgivning inden for størstedelen af privatretten, herunder familie- og arveret, f.eks. i forbindelse med ægtefælleskifter, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt dødsbobehandling, og Nikolaj Kjær er medlem af Danske Arveretsadvokater.

Nikolaj Kjær yder en personlig og resultatskabende rådgivning med fokus på klientens ønsker og behov.


+ Highlights

Offentliggjorte afgørelser

Nikolaj Kjær har ført flere sager for by- og landsret, der har resulteret i offentliggørelse af afgørelserne, senest Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3398 Ø om erstatning og forholdsmæssigt afslag i forbindelse med arealmangler på fast ejendom.

+ Referencer

”Jeg har benyttet mig af Nikolaj Kjær de sidste par år i forbindelse med købet af en lejlighed, hvor der var skjulte fejl og mangler som ikke var oplyst før købet. Sagen endte i Landsretten hvor Nikolaj formåede at vinde sagen for mig. Det har været et godt og informativt forløb, stor tak til Nikolaj og hans proaktive arbejdsgang. Han har været villig til at forklare forløbet løbende efter aftale.”

-          Patrick Pedersen

“I have been more than pleased having Nikolaj Kjær as my lawyer. At any time, I would recommend him as a professional dedicated lawyer with the focus on the objective.”

-          Søren Dalhoff

”Jeg vil gerne på det stærkeste anbefale advokat Nikolaj Kjær. Efter at have fået hans råd og assistance i min sag i først huslejenævnet og siden ankeinstansen, har han sikret mig en fair, superprofessionel og sikker behandling - der tilmed sikrede, at vi vandt vores sag. Tusind tak.”

-          Connie Hansen

Nikolaj Kjær
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2873 3000
E-mail: nk@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 2011
Cand. Jur., Københavns Universitet, 2008
HA (jur), CBS, 2004

Karriere
Advokat, Lønberg & Leth Christensen, 2011 - 2016
Advokat, Arnfred Advokater, 2011
Advokatfuldmægtig, Arnfred Advokater, 2008-2011

Medlemskaber
Danske Arveretsadvokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Medlem af bestyrelsen, WRP-Invest A/S
Medlem af bestyrelsen, Gallery Junior A/S

Sprog
Engelsk
Skandinaviske sprog

Formalia
CVR : 39197545
Organiseret som partnerselskab 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nykredit

Forretningsbetingelser