Your address will show here +12 34 56 78

Niels Nørgaard Rasmussen

Niels Nørgaard Rasmussen har flere års baggrund fra større danske forsikringsselskaber, herunder som advokat, har Niels Nørgaard Rasmussen siden 2002 rådgivet små og mellemstore virksomheder inden for forsikrings- og erstatningsretten, byggeri og tekniske leverancer. Niels Nørgaard Rasmussen har ført et stort antal sager ved domstolene og voldgiftsretterne. Med en uddannelse inden for den maritime branche har Niels Nørgaard Rasmussen stor interesse i det teknisk-praktiske, hvilket har været en åbenbar fordel i sager om tekniske konstruktioner, herunder martime.

Endvidere har Niels Nørgaard Rasmussen i mange år ført retssager for privatpersoner, særligt om fejl og mangler ved fast ejendom, byggeri og forsikringsret generelt.

Niels Nørgaard Rasmussen bistår endvidere ofte med at finde gode, billige løsninger på ellers langvarige, komplicerede konflikter ved at søge sagerne forligt ved retsmægling.

Niels Nørgaard Rasmussen har siden 2010 bistået ejerforeninger, virksomheder og privatpersoner i rets- og voldgiftssager under vilkårene for retshjælpsforsikringsdækninger.

Niels Nørgaard Rasmussen har været fast skribent på Børsen Weekend med artikler i afsnittet „Boligret“, hvor Niels Nørgaard Rasmussen har skrevet om aktuel rets- og voldgiftspraksis på området.


+ Artikler

Seneste artikler

Ny DOM: Hussælger havde pyntet på ejendommen og blev dømt til at betale erstatning

Hussælger havde pyntet på ejendommen og blev dømt til at betale køber erstatning.

Når der handles huse i Danmark, foregår det som udgangspunkt efter reglerne i lov om f (…)

+ Specialer

Forsikringsret
Byggeret
Naboret
Skelforretninger
Hegnssyn
Fast ejendom
Andelsboliger
Miljøret
Olieforurening
Retssager
Voldgift

Niels Nørgaard Rasmussen
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 3114 6444
E-mail: nr@aumento.dk


Uddannelse
Advokat
Cand.jur. Københavns Universitet
Transportforsikringsuddannelsen på Forsikringsakademiet
Skibsføreruddannet hos A.P. Møller

Karriere
2018:  Møderet for Højesteret
2010:  Advokat Elvang & Partnere
2008: Underwriting Manager TrygVesta Marine
2007:  Møderet for Landsret
2005: Advokat If Forsikring
2002: Advokatfuldmægtig If Forsikring
2002: Cand. Jur. Københavns Universitet
1998: Transportunderwriter If Forsikring
1995: Navigatør Farvandsvæsenet
1993: Navigatør A. P. Møller

Medlemskaber
Advokatsamfundet

Sprog
Dansk
Svensk
Norsk
Engelsk

Formalia
CVR.: 31952026
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK

Forretningsbetingelser