Your address will show here +12 34 56 78

Peter Broen

Peter Broen er erhvervsrådgiver for en række virksomheder med hovedvægten indenfor entrepriseret, fast ejendom og kontraktsret.

Med bred proceserfaring og møderet for landsret varetager Peter Broen civilretlige tvister for domstolene såvel som voldgiftsinstitutter og voldgiftsnævn.

Inden for fast ejendom Rådgiver Peter Broen om transaktioner, lejekontrakter og lejeregulering.

Inden for entreprise rådgiver Peter Broen om alle aspekter i forhold til aftaleindgåelsen og efterfølgende tvister mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne inkluderer både entreprenører, bygherrer og rådgiverne.

Juraen står ikke alene og Peter Broen lægger stor vægt på at rådgive om de kommercielle og strategiske overvejelser, som har betydning for klienten. Dette gøres blandt andet i egenskab som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder.


+ Artikler

Seneste artikler

Hvordan ændrer AB 18 den entrepriseretlige retsstilling?

De nye standardbetingelser for entrepriser nærmer sig sin endelige udformning. AB-udvalgets arbejde var i høring frem til den 12. marts 2018, men det nye AB-system forventes først at blive endeligt (…)

Spammer du på Facebook?

Med den nye markedsføringslov samt erkendelsen af, at markedsføring i stigende grad flytter til sociale medier, har Forbrugerombudsmanden lavet en spamvejledning som kan findes her . Vurdering af om (…)

Peter Broen
Advokat (L), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2628 1454
E-mail: pb@aumento.dk


Uddannelse
Cand. Jur. Københavns Universitet 2005

Karriere
Advokat hos Bach Advokater 2015-2017
Advokat hos Storm Broen Advokatfirma 2013-2015
Advokat hos Njord Advokatfirma 2011-2013
Advokatfuldmægtig hos Nordia Advokatfirma 2009-2011

Medlemskaber
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Medlem af Danske Ejendomsadvokater
Bestyrelsesformand i Mølleåværket A/S

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 35497986
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Jyske Bank

Forretningsbetingelser