Your address will show here +12 34 56 78

Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten.

Inden for erhvervsretten har han særligt fokus på den rådgivning, der omgiver de små og mellemstore virksomheder, herunder i relation til selskabsstiftelse, ejeraftaler, køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger, , ansættelse og afskedigelse, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder og køb, salg og leje af fast ejendom.

Peter Fredslund har desuden en særlig ekspertise inden for restaurationsområdet, hvor han er fast advokat for en række førende aktører, som han bistår med bl.a. køb, salg, finansiering og bevilling.

Inden for entrepriseområdet rådgiver Peter Fredslund om såvel forløbet omkring aftaleindgåelsen, som om ansvaret ved mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne tæller såvel bygherrer som entreprenører og de tekniske rådgivere.

Derudover fører Peter Fredslund rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af emner med udspring i de ovenfor nævnte.

Peter Fredslund lægger vægt at yde en rådgivning, der "når hele vejen rundt" og er ofte sparringspartner for f.eks. ejerledere og iværksættere på emner som ikke er strengt juridiske, men som også har taktiske og strategiske dimensioner.


Peter Fredslund
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45)2280 7356
E-mail: pf@aumento.dk


Uddannelse
Møderet for Højesteret, 2013
Møderet for Landsret, 2008
Advokat, 2005
Advokatfuldmægtig, 2002
Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Karriere
Det Danske selskab for byggeret
Foreningen Procedureadvokater
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005.
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Medlemskaber
Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)
Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S
Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 32277152
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nykredit Bank

Forretningsbetingelser