Your address will show here +12 34 56 78

Pia L. Nielsen

Pia L. Nielsen er specialiseret indenfor miljøret i bred forstand – med særlig ekspertise indenfor spørgsmål såsom spildevandsforsyning, klimatilpasning, vandforsyning, el- og fjernvarme, ekspropriation, kemikalielovgivningen, jordforurening, affaldshåndtering, miljøansvar og virksomhedsgodkendelser. Pia L. Nielsen har derudover speciale i sager indenfor planlovgivningen, ledningsret og naturbeskyttelse i sit mangeårige virke som privat praktiserende advokat og som jurist i Miljøministeriet.

Pia L. Nielsen har omfattende erfaring med rådgivning af forsyninger og kommuner om miljølovgivningen og de offentligretlige regelsæt, som er kommunernes og forsyningernes administrationsgrundlag. Pia L. Nielsen er herudover rådgiver for Klikovand, der er Region Hovedstadens særlige initiativ for kommuner og forsyninger i indsatsen for at imødegå effekten af klimaforandringer.

Pia L. Nielsen har herudover særlig ekspertise inden for rådgivning af bygherrer og entreprenører om miljøforhold – såsom forsyning af ejendomme med vand og spildevand, jordforurening, der konstateres ved byggeri samt affaldshåndtering både i forbindelse med nedrivning og renovering af bygninger.

Pia L. Nielsen er på 6. år udpeget medlem af Rådet for Sektion for energi, miljø, råstoffer og infrastruktur i den internationale Advokatsammenslutning; IBA, hvor Pia L. Nielsen i tidligere beklædte næstformandsposten og formandsposten for organisationens Komite for Vandregulering i 4 år i alt.

Udover at skrive artikler til fagblade og være en erfaren underviser og foredragsholder inden for sine specialer, så er Pia L. Nielsen også forfatter og faglig redaktør til bogen "Drift af renseanlæg - Miljøforståelse, myndighed og ledelse". Pia L. Nielsen arbejder endvidere som underviser, kursusleder og eksaminator på den særlige uddannelse for ledere af forsyningsvirksomhedernes renseanlæg. Et arbejde som Pia L. Nielsen har været engageret i siden 1998.

Det er Pia L. Nielsens erklæret mål at yde en så ligefrem og løsningsorienteret rådgivning som muligt i et forståeligt og brugbart format, der direkte kan anvendes af klienterne. For Pia handler rådgivningsopgaven i særlig grad om at få sikret klienternes interesser og deres pengepung, men også at der drages nytte af de erfaringer, som sagerne ofte giver anledning til i form af optimering af kommunikation og/eller processer hos klienterne.


Pia L. Nielsen
Advokat, Partner

Telefon: (+45)7025 5770
Mobil: (+45) 3152 2526
E-mail: pln@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 2008
Advokatfuldmægtig, 2006-2008
Cand. jur, Københavns Universitet, 1992

Karriere
Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma 2017-2018
Advokat og partner hos WSCO, 2017-2018
Advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2011-2017
Advokatfuldmægtig og advokat hos Lett Advokatfirma, 2006-2011
Jurist/senior Advisor, Miljøstyrelsen, 1997-2006
Jurist, Socialministeriet, 1992-1997

Medlemskaber
Medlem af advokatsamfundet
Spildevandsteknisk Forening
Vand I byer
Klikovand 
Member of the Seeril Council, 2014-
Chair of the Water Committee and member of the Seeril Council, IBA, 2011-2013
Vicechair of the Water committee, IBA, 2009-2011
Bestyrelsesmedlem hos DJØF, Overenskomstforeningen, 1995-2002.
Frivillig rådgiver I Københavns Retshjælp, 1989-2015.

Sprog
Skandinaviske sprog, engelsk og tysk

Formalia
CVR : 39151618
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nykredit Bank

Forretningsbetingelser