Your address will show here +12 34 56 78

Paul Neale

Paul Neale har advokatfaglig basis i almen praksis, men har i mange år fokuseret på erhvervsret og førelse af rets- og voldgiftssager.

Siden 1982 har Paul specialiseret sig i alle retsforhold vedrørende franchising. Som mangeårig rådgiver om franchising holder Paul foredrag om alle juridiske aspekter af franchising og medvirker til etablering af franchisekæder, konvertering af frivillige kæder og kapitalkæder til franchisekæder. Paul benyttes ofte af udenlandske erhvervsvirksomheder til at bistå med etablering af virksomhed på franchisebasis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Paul rådgiver også franchisetagere, når der ikke foreligger muligheden for interessekonflikt.

Paul er medlem af EuroFranchise Lawyers, der er et europæisk netværk af advokater, der har specialiseret sig i franchising.

Paul fører både institutionelle og ad hoc voldgiftssager og retssager for alle danske domstolsinstanser og virker som fast rådgiver for en række erhvervsdrivende selskaber.

Herudover er Paul tilknyttet flere almenvelgørende fonde som rådgiver, bestyrelsesmedlem og administrator.


+ Ratings og medlemskaber

Paul Neale
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45)4093 3330
E-mail: pn@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 1981
Advokatfuldmægtig, 1978
Cand.jur. Århus Universitet, 1978

Karriere
NHG Advokater 1986-2014
Advokatfirma O. Bondo Svane 1980-1986
Advokat Henning Lyngsbo 1978-1980

Medlemskaber
Medlem af IBA (International Bar Association)
Medlem af Franchise Danmark
Medlem af Dansk Selskab for Byggeret
Medlem af EuroFranchise Lawyers
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet 
Medlem af bestyrelsen i Franchise Danmark

Sprog
Dansk
Engelsk

Formalia
CVR : 15693746
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Danske Bank

Forretningsbetingelser