Your address will show here +12 34 56 78

Søren Bernhard Aagaard

Søren beskæftiger sig udelukkende med skat, moms og erhvervs- og selskabsrelaterede opgaver og har et indgående kendskab til arbejdsretlige forhold. Søren har herudover betydelig erfaring med førelse af retssager.

Søren er i team med advokat Lise Aagaard konsulent for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, hvor han er ansvarlig for ajourføring af foreningens online skatteværktøjer og vejledninger. Ydermere er han medlem af Danmarks Skatteadvokater

Gennem sin karriere har Søren opnået en omfattende faglig specialistviden og erfaring med rådgivning af såvel private som erhvervsdrivende om dansk og international skatte- moms- og afgiftsret. Søren er således ekspert på disse områder.

Som en naturlig kombination med Sørens ekspertise på skatteområdet, har Søren gennem hele sin karriere beskæftiget sig indgående med erhvervsrelateret rådgivning, herunder indenfor selskabsret, ansættelsesret, kollektiv arbejdsret og relaterede områder. Søren fører sager i såvel det administrative system, som ved domstolene - herunder ved Højesteret og Arbejdsretten.

Indlevelse, grundighed og høj faglig kvalitet er i fokus hos Søren. Han lægger stor vægt på at opnå et indgående kendskab til klientens forhold og forretning, inden han rådgiver. På denne måde sikres klienten en konkret og værdifuld rådgivning med afsæt i dennes individuelle situation. Det er vigtigt for Søren at rådgivningen sker i et tillidsfuldt samarbejde og at klienten kan komme i kontakt med ham i løbet af rådgivningsprocessen - uanset tidspunktet.


+ Referencer

Forlagene Thomson og Magnus Informatik har udgivet flere juridiske fagbøger med Søren som forfatter.
Anbefaling af advokat - Søren Bernhard Aagaard

Søren Bernhard Aagaard
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 2335 5290
E-mail: saag@aumento.dk


Uddannelse
Advokat, 2006
Advokatfuldmægtig, 2004
Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1996

Karriere
ADVODAN, advokat og partner, 2006-2018
ADVODAN, advokatfuldmægtig, 2004-2006
KPMG, Head of personal tax, 2002-2004
KMPG, manager tax division, 1998-2002
Hørsholm Kommune, SKAT, inddrivelsen 1996

Medlemskaber
Advokatsamfundet, beskikket af Justitsministeriet
Danske Skatteadvokater 
AWDK Invest ApS
AWDK Property ApS
Amagertorv 4-6 A/S
KG 3 A/S
Vestersøhus Invest 2017 A/S
Casa Alma ApS
War ApS
Østergade 6 ApS
Awiation ApS
Woodman Asset Management DK A/S

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 29624666
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nordea

Forretningsbetingelser