Your address will show here +12 34 56 78

Stig Boe Krarup

Med flere års erfaring i advokatbranchen kombineret med en erfaring som konstitueret dommer og en HD i Finansiel Rådgivning ser Stig Boe Krarup helhedsorienteret på en problemstilling og finder egnede løsninger, der tager udgangspunkt i dine ønsker og perspektiver på sagen.

Stig rådgiver hovedsageligt små og mellemstore virksomheder, fonde og foreninger samt privatskoler og/eller selvejende institutioner om de forskellige aspekter ved fast ejendom.

Stig rådgiver endvidere private om køb og salg af privat bolig, retssager om mangler ved fast ejendom, opløsning af sameje mellem ugifte samt byggesager.

Stig har indgående erfaring med erhvervslejeretten og har således dyb indsigt i udfærdigelse af erhvervslejekontrakter, lejefastsættelse og lejeregulering, herunder regulering til markedsleje.

Desuden rådgiver Stig om værdiansættelse af ejendomme, køb og salg af diverse erhvervs- og udlejningsejendomme, etablering af ejendomsselskaber, projektudvikling af fast ejendom samt dermed forbundne problemstillinger.

Stig har videre – med erfaring som dommer – en dyb forståelse for gennemførelse af retssager, herunder hvorledes de bedst muligt tilrettelægges i forhold til anvendelse af de forskellige bevistyper og tilhørende argumentation.

Endelig rådgiver Stig Boe Krarup om konkurs og insolvens, herunder særligt panthavere i forbindelse med konkurs af ejendomsselskaber


Stig Boe Krarup
Advokat (L), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 3114 7919
E-mail: sbk@aumento.dk


Uddannelse
Møderet for Landsret, 2013
HD, Finansiel Rådgivning, CBS, 2010
Advokat, 2006
Cand.jur., Århus Universitet, 2002

Karriere
Advokat hos Brix Jensen Havemann, 2012-2013
Advokat hos Elvang Advokatfirma/Vilsøe Boligadvokater, 2010-2012
Kst. dommer ved Retten i Kolding, 2010
Advokat hos Logos Advokatfirma, 2008-2010

Medlemskaber
Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret
Medlem af Dansk Selskab for Boligret
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 32432174
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Danske Bank

Forretningsbetingelser