Your address will show here +12 34 56 78

Søren Reffstrup

SPECIALISERET BOLIGADVOKAT

Søren Reffstrup er specialiseret inden for fast ejendom med mange års erfaring. Søren Reffstrup rådgiver primært private ved køb og salg af fast ejendom, projektsalg, andelsboliger mv. Gennem sin tidligere ansættelse i Dansk Ejendomsmæglerforenings juridiske afdeling har Søren Reffstrup bistået i udarbejdelsen af de formularer der i dag bruges i mere end 95% af alle ejendomshandler i Danmark.

Søren Reffstrup har herudover indgående erfaring med boliglejeretten, herunder udfærdigelse af lejekontrakter, lejefastsættelse samt ophør af lejeforhold.

TVISTER / RETSSAGER VEDRØRENDE FEJL OG MANGLER

Søren Reffstrup rådgiver ligeledes ved tvister og retssager vedrørende fejl og mangler ved fast ejendom samt lejeretlige tvister og rådgiver både private såvel som erhvervsdrivende, professionelle rådgivere samt ejer- og andelsboligforeninger.

På grund af sit store netværk inden for fast ejendom kan Søren Reffstrup altid henvise klienten til enhver relevant kompetence i processen.


Søren Reffstrup
Advokat, Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 5192 5075
E-mail: sr@aumento.dk


Uddannelse
Advokat 2017
Cand.jur, Københavns Universitet, 2013
Universität Wien, 2011

Karriere
Advokat, Aumento Advokatfirma, 2018-
Advokat, Boligadvokatkontoret Advokatanpartsselskab, 2017-2018
Advokatfuldmægtig, Dansk Ejendomsmæglerforening, 2013-2017

Medlemskaber
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Ejendomsadvokater 
Københavns Advokatforening

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 39423294 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Danske Bank

Forretningsbetingelser