Your address will show here +12 34 56 78

Thomas O. Q. Krüger

Thomas rådgiver og praktiserer inden for generel erhvervs- og selskabsret med hovedvægt på fast ejendom.

Thomas har indgående erfaring og ekspertise inden for alle typer transaktioner af fast ejendom, herunder køb, salg, udlejning, udvikling samt finansiering af alle former for fast ejendom. Endvidere har han indgående erfaring med lejeret, herunder udarbejdelse og gennemgang af både erhvervs- og boliglejekontrakter.

Endvidere har Thomas ganske omfattende erfaring med samt medvirket ved et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser, herunder overdragelse af ejendomsselskaber, butikskæder, industriselskaber m.v.

Thomas har endvidere opnået stor erfaring med rekonstruktion- og insolvensret og har blandt andet medvirket ved overdragelse af en række nødlidende ejendomme, herunder ved tvangsauktion.

Endelig har Thomas erfaring med retssager og konfliktløsning, herunder har han ført en række markedslejesager og fraflytningssager.


+ Specialer

Fast Ejendom
Erhvervslejeret
Selskabsret
M&A
Insolvensret

Thomas O. Q. Krüger
Advokat, Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 5363 2272
E-mail: tkr@aumento.dk


Uddannelse
LL.M., University of California, Los Angeles, 2013
Advokat, 2008
Advokatfuldmægtig, 2005
Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2005
HA (jur,) , Copenhagen Business School, 2001

Karriere
Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2020-
Advokat, Partner hos KLAR Advokater – 2016-2020
Advokat, Partner hos Aplha Advokater – 2015
Advokat hos Plesner Advokatfirma – 2008 - 2014

Medlemskaber
Bestyrelsesmedlem CLA Reply ApS
Bestyrelsesmedlem Danish American Chamber of Commerce Southern California
Medlem af Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet.
Medlem af Danske Advokater.
Medlem af Danish American Chamberg of Commerce Southern California

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR-nr. 36575093

Forretningsbetingelser