Your address will show here +12 34 56 78

Trine Overby Laursen

Trine beskæftiger sig med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun rådgiver om forhold i stort set alle byggeriets faser, herunder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af bygge- og anlægskontrakter samt rådgiveraftaler, og omkring de juridiske udfordringer, som opstår undervejs i løbet af selve byggefasen, heriblandt håndtering af ekstrakrav, uforudsete forhold, fejl og mangler, forsinkelses- og forstyrrelseskrav, aflevering, samt det retslige efterspil.

Trine er vant til at sparre med projektledelsen fra de tidligste faser i en konflikt for derigennem at identificere de centrale problemstillinger og få koncentreret indsatsen om det væsentligste for at få håndteret konflikten effektivt og omkostningsbevidst.

Hun rådgiver såvel private og offentlige bygherrer som entreprenørvirksomheder og tekniske rådgivere, herunder bygherrerådgivere, og har gennem årene bistået klienter i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Trine har bistået med juridisk rådgivning i byggeprocessen forbindelse med opførelsen af alt fra etageboliger, til industri- og lagerbygninger, skoler, laboratorie- og forskningsbyggerier samt infrastrukturanlæg. Hun har stor erfaring med håndtering af tvister mellem byggeriets parter, herunder håndtering af syn og skøn, garantitræk, stadeforretninger i forbindelse med ophævelse samt behandling af omfattende og komplekse voldgiftssager.


+ Artikler

Seneste artikler

Processer i Bygningsreglementet 2018

Baggrund

Strukturen og indholdet i bygningsreglementet 2018 (BR18) er på nogle punkter så væsentligt ændret i forhold til tidligere, at et par nedslag på nogle af pro (…)

Nyt redskab til bygherrerne

De nye AB-regler kræver i højere grad, at bygherren påtager sig en aktiv rolle i samarbejdet med entreprenøren end hidtil. AB Matrix er et nyt redskab til bygherrerne, der fungerer som en let tilg (…)

Trine Overby Laursen
Advokat (L), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45) 3139 6966
E-mail: trol@aumento.dk


Uddannelse
PRINCE2® certificeret 2017
Møderet for Landsret 2008
Advokat 2007
Cand.jur. Københavns Universitet 2004

Karriere
Advokat Kammeradvokaten/Poul Schmith 2016-2018
Advokat Plesner 2009 - 2016
Advokat Nielsen & Thomsen 2008 - 2009
Advokatfuldmægtig og advokat Bech-Bruun 2004 - 2008

Medlemskaber
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Dansk Selskab for Byggeret
Byggesocietet, herunder BS-gruppe 3
Bygherreforeningen
Medlemskab af Voldgiftsnævnets bestyrelse

Sprog
Dansk
Engelsk
Fransk

Formalia
CVR : 39906031
Organiseret som enkeltmandsvirksomhed 
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nordea Danmark

Forretningsbetingelser