Menu
×

Regeringsudspil til justeringer af reglerne på lejeområdet

Regeringen fremlægger i dag, mandag den 24. marts 2014, sit udspil til justering af reglerne på lejeområdet.

Boligminister Carsten Hansen (S) udtaler følgende om forhandlingsudspillet: ”Mit mål med forhandlingerne er blandt andet, at vi får en lovgivning, som sikrer lejerne mod urimelige økonomiske udgifter ved fraflytning og som samtidig sikrer bedre vedligeholdelse. Derudover vil jeg have justeret lovgivningen, så den bliver enklere og lettere at administrere for lejere og udlejere.”

Forhandlingsudspillet fra Regeringen indeholder følgende syv hovedelementer:
  • Ind- og fraflytningssyn
  • Normalistandsættelse ved fraflytning
  • Vedligeholdelsesreglerne forenkles og moderniseres
  • Forenkling og modernisering af reglerne for varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens kompetence
  • Nettoprisindeksregulering af den omkostningsbestemte leje
  • Enslydende bestemmelser i lejeloven og boligreguleringsloven fjernes, så de kun fremgår af én lov
  • Forslag fra organisationernes enighedsliste

Uddybende information kan hentes på www.mbbl.dk – hjemmesiden for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

No Practice have Found!
Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 6166 0833
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   sbm@aumento.dk
Uddannelse

Advokat 2010
Cand. Jur., Aarhus Universitet 2007
Ha. Jur., Aalborg Universitet 2003

Tidligere karriere

Advokat, Partner, Aumento 2012-
Advokat, Rebernik & Scheel 2010-2012
Advokat, Drachmann Advokater 2010-2010
Advokatfuldmægtig, Drachmann Advokater 2009-2010
Advokatfuldmægtig, Brandt-Madsen Advokatfirma 2007-2009

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret
Dansk Selskab for Byggeret
Danish Society for Construction and Consulting Law
JUC Netværk i Fast Ejendom
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Redaktør for følgende:
Nyhedsportalen for andelsboligforeninger Nyhedsportalen for ejerforeninger Nyhedsportalen om boliglejemål

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 34273731

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Jyske Bank


Forretningsbetingelser
[R_show_posts]
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk

%d bloggers like this: