Nyheder

Registrer ejerne af virksomheden inden 1. december

Inden d. 1 december 2017, skal du have registreret alle reelle ejere af din virksomhed. Det nye register blev oprettet d. 23 maj i år af Erhvervsstyrelsen, og virksomhederne har nu fået frist til indtil sidst på året til at få styr på det.Registreringen gælder stort set alle virksomheder undtagen form, men undtaget er filialer, enkeltmandsvirksomheder, medarbejderinvesteringsselskaber og børsnoterede virksomheder. Man registrerer via Virk Indberet.

HVORFOR ENDNU ET REGISTER?
I december 2014 blev det gjort lovpligtigt at for diverse virksomheder at skulle angive deres legale ejere i et register. Legale ejere vil sige ejere, der ejer 5% eller mere af selskabet. Pr. 1 januar i år blev det nu, via en ændring i selskabsloven, gjort muligt for Erhvervsstyrelsen at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer de legale ejere. Nu er det så blevet udvidet til, at også de reelle ejere af virksomheden skal registreres.

HVORNÅR ER MAN REEL EJER?
En reel ejer af en virksomhed, vil sige en person, der ejer mere end en 25%’s andel af virksomheden eller stemmerettigheder i virksomheden. Reelt ejerskab kan også betyde, at man fx har indgået en aftale om udpegningsret. Den vigtigste faktor, der afgør om vedkommende har reelt ejerskab i en virksomhed, er, om vedkommende udøver en væsentlig kontrol i virksomheden. Hvis en juridisk person (et selskab) står bag virksomheden, er det den eller de personer, som står bag holdningsselskabet, der vil være de reelle ejere. Findes der ingen fysiske personer, der direkte eller indirekte kontrollere virksomheden, er det den daglige ledelse, der skal registreres i det nye register.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten