Menu
×

Registrer ejerne af virksomheden inden 1. december

Inden d. 1 december 2017, skal du have registreret alle reelle ejere af din virksomhed. Det nye register blev oprettet d. 23 maj i år af Erhvervsstyrelsen, og virksomhederne har nu fået frist til indtil sidst på året til at få styr på det.Registreringen gælder stort set alle virksomheder undtagen form, men undtaget er filialer, enkeltmandsvirksomheder, medarbejderinvesteringsselskaber og børsnoterede virksomheder. Man registrerer via Virk Indberet.

HVORFOR ENDNU ET REGISTER?

I december 2014 blev det gjort lovpligtigt at for diverse virksomheder at skulle angive deres legale ejere i et register. Legale ejere vil sige ejere, der ejer 5% eller mere af selskabet. Pr. 1 januar i år blev det nu, via en ændring i selskabsloven, gjort muligt for Erhvervsstyrelsen at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer de legale ejere.

Nu er det så blevet udvidet til, at også de reelle ejere af virksomheden skal registreres.

HVORNÅR ER MAN REEL EJER?

En reel ejer af en virksomhed, vil sige en person, der ejer mere end en 25%’s andel af virksomheden eller stemmerettigheder i virksomheden. Reelt ejerskab kan også betyde, at man fx har indgået en aftale om udpegningsret. Den vigtigste faktor, der afgør om vedkommende har reelt ejerskab i en virksomhed, er, om vedkommende udøver en væsentlig kontrol i virksomheden.

Hvis en juridisk person (et selskab) står bag virksomheden, er det den eller de personer, som står bag holdningsselskabet, der vil være de reelle ejere. Findes der ingen fysiske personer, der direkte eller indirekte kontrollere virksomheden, er det den daglige ledelse, der skal registreres i det nye register.

No Practice have Found!
Advokat (H), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB   (+45) 2280 7356
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   pf@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2013
Møderet for Landsret, 2008
Advokat, 2005
Advokatfuldmægtig, 2002
Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Medlemsskaber

Det Danske selskab for byggeret
Foreningen Procedureadvokater
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005.
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)
Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S
Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 32277152 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Nykredit Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk