Nyheder

Selskaber skal nu registrere deres ejere i ejerregistret

Fra Erhvervsstyrelsen:
Ejerforholdene for de danske selskaber skal nu registreres i et online ejerregister. Det betyder, at alle eksisterende og nye A/S, ApS, IVS og P/S er forpligtede til at registrere deres ejere i Ejerregistret, hvis nogle af disse ejer fem pct. eller mere af selskabet. Registrering bør ske snarest og inden den 15. juni 2015, hvor Ejerregisteret åbner for offentligheden.

Selskabets ansvar at registrere ejerforhold Det er selskabets ansvar, at registreringerne foretages og følges op ved ændringer. For flertallet af de danske selskaber med en eller få ejere, skal registreringen dog kun gennemføres en enkelt eller et par gange i løbet af selskabets levetid. Selskaberne kan vælge selv at foretage registreringerne eller hente bistand hos selskabets rådgivere som f.eks. advokat eller revisor. Ejerregistret giver øget gennemsigtighed Oprettelsen af Ejerregistret er en del af den selskabslov, der blev vedtaget i maj 2009.

Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten