Menu
×

Skilsmisse og bodeling

Skilsmisse og bodeling

Aumento advokatfirma kan yde den juridiske rådgivning ved skilsmisse/separation og det heraf følgende ægtefælleskifte. Der er såvel mulighed for at få rådgivning af blot en eller få timers varighed, fordi en klient blot vil være klædt på til at kunne forholde sig til de juridiske problemstillinger opløsning af et ægteskab medfører, eller klienten kan lade advokaten køre hele sagen med udfærdigelse af diverse aftaler parterne imellem samt alt der imellem. Der bliver altid i videst muligt omfang forsøgt at løse problemstillingerne i mindelighed, skulle dette ikke kunne lykkes, er der stor erfaring med at føre sager om såvel ægtefællebidrag, ret til lejebolig samt diverse sager om fordeling af aktiver og passiver i retten.

Tilsvarende kan tilbydes ved opløsning af samliv, som er reguleret ved andre regler end opløsning af et ægteskab.

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk