Nyheder

Store beviskrav til netbutikker og andre afsendere af varer

Ny dom fra Vestre Landsret:

På trods af, at det blev anset for usandsynligt at seks pakker skulle være bortkommet i posten, blev forbrugeren frikendt for manglende betaling af pakkerne, da sælgeren (CDON.COM) ikke kunne bevise, at pakkerne faktisk var blevet indleveret til Post Danmark og kommet i forbrugerens besiddelse. Vestre Landsret har fornyligt fastslået, at en forbruger som køber varer på internettet ikke er ansvarlig for, at pakkerne med varerne bortkommer under forsendelsen. Sagen omhandlede en forbruger, som havde bestilt seks CD’er på CDON.COM, som blev fremsendt til forbrugeren i seks pakker. De seks pakker havde alle en størrelse, som gjorde, at de kunne leveres direkte i forbrugerens postkasse, hvilket blev afgørende for byrettens afgørelse.

Byretten fandt det nemlig usandsynligt, at alle seks pakker skulle være bortkommet i posten, hvorfor byrettenkonkluderede, at forbrugeren skulle betale for de bestilte varer. Efterfølgende (og først der!) kom forbrugeren ”i tanker om”, at han aldrig havde modtaget nogen af de seks pakker. Dette havde forbrugeren, trods 12 rykkerskrivelser fra sælgeren om manglende betaling, aldrig fundet det umagen værd at nævne overfor sælgeren.

I midlertid fastslog Landsretten, at forbrugerens manglende reaktion på ikke at have modtaget varerne, som forventet alene betyder, at forbrugeren ikke kan fastholde købet. Det afgørende blev derimod for Landsretten, at sælgeren (CDON.COM) ikke kunne bevise, at varerne faktisk var kommet i forbrugerens besiddelse. Landsretten frikendte derfor forbrugeren, idet sælgeren ikke kunne bevise, at pakkerne var indleveret til Post Danmark, og at pakkerne var kommet i forbrugerens besiddelse.

Dommen er udtryk for et meget stærkt beviskrav for sælgerne, men må antages at denne præcedens for fremtidige sager.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten