Nyheder

STUD.JUR. MED INTERESSE FOR FAMILIERET SØGES TIL AUMENTO ADVOKATFIRMA

Aumento Advokatfirma søger en studerende med interesse for familie- og arveret.
Du vil blive en del af et professionelt, uformelt og socialt advokatkontor placeret centralt i København.

Om Aumento

Du vil blive en del af Aumento Advokatfirma og tilknyttet advokat Brit Elling, der primært beskæftiger sig
med familieretlige sager. Brit har på nuværende tidspunkt tilknyttet en sekretær samt en stud.jur. som en
del af sit team.

Udover samarbejdet med Brit vil du indgå i det professionelle advokatfællesskab, som Aumento
Advokatfirma for nuværende udgør 35 advokater med diverse tilknyttet juridisk og administrativt
personale, herunder ca. 10 studentermedarbejdere.

På kontoret arrangeres der en lang række sociale arrangementer, herunder fredagsbarer med middag og
fest, julefrokost og en årlig udlandstur for hele kontoret. Der er et godt sammenhold i studentergruppen,
som også på egen hånd arrangerer sociale arrangementer.

Om jobbet

Stillingen er på 15-20 timer om ugen til tiltrædelse efter nærmere aftale. Arbejdstiden er fleksibel og
aftales, så den passer med dit studie ligesom der tages hensyn til eksamensperioder mv.

Brit Elling beskæftiger sig hovedsageligt med familie- og arveret. Rådgivningen tager udgangspunkt i
formueaftaler i ægteskabet, separation/skilsmisse, bodeling og formueopgørelse, forældremyndighed,
bopæl og samvær og arv og behandling af dødsboer. Dine opgaver vil primært være relateret til disse
områder.

Dine opgaver vil blandt andet bestå i udarbejdelse af juridiske dokumenter, direkte kontakt og rådgivning til
klienter, diverse udkast til skrivelser samt administrative/praktiske opgaver.

Om dig

Det er vigtigt at du har en stærk interesse for familie- og arveret. Det foretrækkes derfor at du enten har
faget ”specialiseret familieret” eller tidligere har gennemført faget samt andre relevante fag. Herudover
fortrækkes studerende på kandidatuddannelsen.

Du skal arbejde struktureret og være god til at kommunikere både mundtligt og på skrift. Du skal herudover
kunne arbejde selvstændigt og være ansvarsbevidst.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag (eksamensbevis, CV, evt. anbefalinger mv.) sendes til
studjurbe@aumento.dk snarest muligt og senest mandag den 19. oktober 2020.
Samtaler gennemføres løbende, og ansættelse sker, når den rigtige kandidat er fundet.

Indsendte ansøgninger anses som udtryk for samtykke til, at vi må behandle de oplysninger, som
ansøgningen indeholder. Vores bekræftelse på modtagelse af din ansøgning vil indeholde nærmere
oplysninger om dine persondatarettigheder.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til stud.jur. Maria Louise Jensen på telefon 31320411.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Author