Menu
×

Tilsidesættelse af vilkår i en lejekontrakt om nyistandsættelse ved lejemålets fraflytning

Højesteret har den 8. april 2014 afsagt en dom om ugyldighed af en lejekontrakts vilkår om nyistandsættelse af et lejemål ved fraflytning, idet lejekontrakten fremtrådte på en sådan måde, at man måtte opfatte lejevilkåret om nyistandsættelse som standardiseret.

Resume:

For Højesteret var parterne enige om, at lejekontrakten ikke var en blanket i lejelovens forstand, men at lejekontrakten indeholdt lejevilkår, som var ensartede for flere lejere i samme ejendom.
Højesteret udtalte blandt andet, at lejekontrakten efter en helhedsvurdering ikke fremtrådte som udarbejdet individuelt for det pågældende lejemål, og at lejeren måtte opfatte lejevilkårene som standardiserede. Som følge heraf var et lejevilkår i lejerens lejekontrakt om nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning ugyldigt, idet vilkåret pålagde lejeren større forpligtelser end efter lejelovens bestemmelser.
Landsretten var kommet til et andet resultat.

Mine bemærkninger:

Højesterets dom er udtryk for et skærpet krav til udlejers formulering af lejekontrakter vedrørende vilkår om nyindstandsættelse af lejemålet ved fraflytning, i ejendomme med flere nyistandsatte lejemål. På baggrund af Højesterets dom anbefales det, at vilkår om nyistandsættelse ved lejemålets fraflytning, i videst mulig omfang, formuleres individuelt, således at vilkåret ikke fremstår standardiseret.

Share This StoryShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
No Practice have Found!
Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 6166 0833
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   sbm@aumento.dk
Uddannelse

Advokat 2010
Cand. Jur., Aarhus Universitet 2007
Ha. Jur., Aalborg Universitet 2003

Tidligere karriere

Advokat, Partner, Aumento 2012-
Advokat, Rebernik & Scheel 2010-2012
Advokat, Drachmann Advokater 2010-2010
Advokatfuldmægtig, Drachmann Advokater 2009-2010
Advokatfuldmægtig, Brandt-Madsen Advokatfirma 2007-2009

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret
Dansk Selskab for Byggeret
Danish Society for Construction and Consulting Law
JUC Netværk i Fast Ejendom
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Redaktør for følgende:
Nyhedsportalen for andelsboligforeninger Nyhedsportalen for ejerforeninger Nyhedsportalen om boliglejemål

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 34273731

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Jyske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk

%d bloggers like this: