Nyheder

Truende konkurs afværget

En gruppe investorer havde opkøbt en række ensartede virksomheder og ansat den ene investor som administrerende direktør for hele gruppen.

Efter nogen tid opstod en betydelig uenighed mellem direktøren og resten af investorgruppen, som gensidigt beskyldte hinanden for at have gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse. Som følge heraf bortviste investorgruppen direktøren, som svarede prompte igen med et sagsanlæg. Under sagsforberedelsen led hele forretningsgruppen i betydelig grad under de interne stridigheder og banken truede med at smække kassen i, hvilket ville føre til hele gruppens konkurs.

Midt i forberedelsen af retssagen foreslog den ene part, at man søgte at bilægge striden ved mediation, så alle parter kunne komme hurtigere i mål og virksomhedsgruppen kunne reddes. Det tog to mediatorer, de mange stridende parter og deres advokater syv timer at medvirke til, at parterne indgik en aftale med hinanden, som for direktøren betød, at han blev købt ud uden at sætte penge til, medens de resterende investorer kunne meddele banken, at der nu var etableret i en ny og handlekraftig ledelse. Banken kvitterede med at holde kreditterne åbne, og virksomheden og dens mange arbejdspladser blev bevaret.

Retssagen blev hævet. Mediationsomkostningerne udgjorde en brøkdel af de omkostninger, som en fortsættelse af retssagen ville have udløst

Author


Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.