Menu
×

Udvikling- og driftsaftaler

Udvikling- og driftsaftaler

Aumento’s specialister inden for IT-retten har et særdeles indgående kendskab til udviklings- og driftsaftaler.

Vi har erfaring med at identificere og håndtere både risici og muligheder i it-projekter og hvor vi også rådgiver om struktureringen af IT-kontrakter, hvor der anvendes en vandfaldsmodel med afsluttende faser eller en agil model, hvor der arbejdes i gentagne udviklingsforløb.

Udvikling og indkøb af IT-systemer dækker alt lige fra køb af enkelte standardapplikationer, der bruges til simple opgaver, til omfattende og komplekse faseopdelte udviklingsprogrammer, der kan strække sig over flere år.

Inden for IT-retten findes der tillige mangeartede forskellige løsninger på drift og hosting af IT-systemer, hvor relevante krav til ydelsen er særligt vigtigt, men hvor der samtidig også skal afstemmes med andre juridiske områder såsom IP-rettigheder og persondataretten, hvilket vores specialister sideløbende sikrer.

I forbindelse med større IT-projekter kan der opstå tvister i forbindelse med forsinkelse eller betaling for ekstraarbejde og i den forbindelse er en fornuftig konfliktløsning særligt vigtig for ikke at forsinke projektet samt påfører yderligere omkostninger til projektet. Vi leverer i den forbindelse en stærk repræsentation i forbindelse med forhandlinger samt førelse af sager, såfremt dette bliver nødvendiggjort.

Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk