Menu
×

Undgå retssager

Det er måske et lidt overraskende budskab fra en advokat. Det er imidlertid et faktum, at en retssag er en stor belastning for parterne. Langt de fleste mennesker kan ikke lide konflikter, og de vil føle det både ubehageligt og belastende over en lang periode, som ofte skal tælles i år.

Selv i de bedst tænkelige udfald af en retssag, kan sagen tilmed udløse meget ubehagelige økonomiske konsekvenser.

For nylig har jeg således hjulpet et par klienter med et lille efterspil i en sag, som de begge havde været part i: Et konkursbo havde stævnet dem med påstand om, at de in solidum skulle betale ca. kr. 1.4 mio. til konkursboet. Deres daværende advokater fik dem begge frifundet, og retten tilkendte dem sagsomkostninger med i alt ca. kr. 300.000. Deres daværende advokater skulle imidlertid have ca. 570.000 kr. for at føre sagen, og for at gøre ondt værre meddelte konkursboet, at boet ikke kunne betale de idømte sagsomkostninger.

Klienterne spurgte nu mig, om dét kunne være rigtigt, og desværre måtte jeg meddele, at det er meget almindeligt, at de tilkendte sagsomkostninger slet ikke dækker de advokatudgifter, som det reelt koster at føre en sag. Det skyldes en lidt mærkværdig omstændighed, som ikke er dagens emne.

Til gengæld kunne jeg i et vist omfang sætte et plaster på det økonomiske sår, idet konkursboets advokat havde pådraget sig et ansvar ved ikke at sikre sig, at konkursboet ville kunne betale sagsomkostningerne i tilfælde af, at konkursboet måtte tabe sagen. Det viste sig da også, at det uden større sværdslag var muligt at opnå en erstatning hos advokatens forsikringsselskab på et beløb svarende til de tilkendte sagsomkostninger.

Det ændrer imidlertid ikke på, at klienterne står tilbage med en frifindende dom og en netto advokatregning på ca. kr. 270.000 oven på et årelangt forløb, hvor selve retssagen alene varede i to år og fire måneder.

Eksemplet taler for sig selv, men det må samtidig erkendes, at der ikke er noget sikkert værn imod at havne i en tvist. Skulle det ske, så overvej meget kraftigt at finde en mindelig ordning, fx via mediation. Mediation er en styret forhandling under forsæde af en uvildig person, en mediator. Mediation fører til bedre løsninger. Det er lynhurtigt, og så er det oven i købet billigt. Se mere på www.mediationsinstitutet.com og www.danskerhvervsmediation.dk

Det er vel næsten overflødigt at tilføje, at Aumento råder over et meget stærkt hold af advokater, som kan hjælpe dig sikkert igennem en retssag, hvis det ikke lykkes at komme til en mindelig overenskomst.

No Practice have Found!
Advokat (H), Partner, Mediator
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 2180 4081
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   ke@aumento.dk
Uddannelse

Uddannet mediator, 2005
Møderet for Højesteret, 1991
Advokat, 1984
Cand.jur. Københavns Universitet, 1981

Tidligere karriere

MAQS Law Firm, 2013-2015
Mediator 2005-
Bang + Regnarsen Advokater, partner, 2001-2012
Advokat kontorfællesskab, København, 1996-2001
Justitsministeriet, auktionarius, 1991-
August Jørgensen Advokater, advokatfuldmægtig (1981-1983), advokat (1984-1986), partner (1986-1996)

Medlemsskaber

Danske Ansættelsesadvokater
Danske Bestyrelsesadvokater
Auktionslederforeningen
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Kim er medlem af bestyrelsen for forskellige danske virksomheder og fonde, han er medstifter og tidligere medlem af bestyrelsen for Mediation Institute.

Sprog

Skandinavisk
Dansk
Engelsk

Formalia

CVR : 16185299 organiseret som anpartsselskab

Insurance HDI Gerling, policy no. 156-08654435-14012

Pengeinstitut : Nordea


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk