Menu
×
Der kan foretages udlæg i kommanditisters ikke-indbetalte kapital

Der kan foretages udlæg i kommanditisters ikke-indbetalte kapital

I en nyligt offentliggjort kendelse af 27. maj 2014, slog Østre Landsret fast, at en kreditor til ...
Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Højesteret har for nylig blåstemplet arbejdsgiverens ret til at kigge i sine medarbejderes mails ...
Afskedigelse af medarbejder, der var på Facebook i arbejdstiden

Afskedigelse af medarbejder, der var på Facebook i arbejdstiden

I en nyligt afsagt dom fra Vestre Landsret, faldt en strid om bortvisning af en medarbejder på ...
Muligheden for konkurskarantæne anvendes i praksis

Muligheden for konkurskarantæne anvendes i praksis

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft, der introducerede den såkaldte ...
Anbefalede breve har ingen bevisværdi

Anbefalede breve har ingen bevisværdi

Højesteret har for nylig fastslået, at anvendelse af anbefalet brev ikke i sig selv udgør ...
Selskaber skal nu registrere deres ejere i ejerregistret

Selskaber skal nu registrere deres ejere i ejerregistret

Fra Erhvervsstyrelsen: Ejerforholdene for de danske selskaber skal nu registreres i et online ...
Kørsel i Ferrari på prøveplader udløste kr. 6.389.887,00 i registreringsafgift

Kørsel i Ferrari på prøveplader udløste kr. 6.389.887,00 i registreringsafgift

I en ny dom fra den 21. oktober 2015 fastslog Højesteret, at ejeren af en Ferrari Enzo var ...
Mere harmonisering for varemærker i EU

Mere harmonisering for varemærker i EU

Området for varemærker er i vidt omfang harmoniseret på EU-plan. For eksempel har EU-varemærket ...
Gennembrud i kampen mod falske varer

Gennembrud i kampen mod falske varer

Der er godt nyt for mærkevarefirmaer i kampen mod salg af falske varer på internettet. Det er ...
Og verdens bedste brand er …

Og verdens bedste brand er …

Apple’s varemærke, i hvert fald ifølge Interbrand’s offentliggørelse af de bedste globale ...
Forbrugerbeskyttelse – nu for virksomheder

Forbrugerbeskyttelse – nu for virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har iværksat et nyt tiltag for virksomhederne. På den ...
Hedder det taxi eller taxa?

Hedder det taxi eller taxa?

Spørgsmålet er besvaret af Sø- og Handelsretten i en ny dom, der betyder, at både ”taxi” og ...
Kopimøbler stadig lovlige i England

Kopimøbler stadig lovlige i England

Nu troede vi lige, at Storbritannien snart ville stramme reglerne for salg af billige kopier af de ...
Ny bølge af fup-fakturaer

Ny bølge af fup-fakturaer

Virksomheder, som registrerer varemærker eller andre immaterielle rettigheder, skal se sig godt ...
Nye regler for EU-varemærker

Nye regler for EU-varemærker

EU-varemærket er under reform. Kort før jul blev et nyt regelsæt godkendt af EU-Parlamentet, og ...
Kan de røde såler på Louboutin-stiletter være et varemærke?

Kan de røde såler på Louboutin-stiletter være et varemærke?

Domstolen i Haag har i en dugfrisk afgørelse besluttet at stille spørgsmål til EU-Domstolen i ...
Mediation – hvad er det ?

Mediation – hvad er det ?

Normalt definerer vi på vore breddegrader mediation som en hurtig, direkte og effektiv ...
Højere sagsomkostninger i civile retssager

Højere sagsomkostninger i civile retssager

Den 1. juli 2014 trådte en vigtig ændring af retsplejeloven i kraft. Ændringen betyder, at ...
Moderne konfliktløsning

Moderne konfliktløsning

Kim Egegaard har den 1. januar 2015 stiftet Dansk Erhvervs Mediation. Dansk Erhvervs Mediation ...
Truende konkurs afværget

Truende konkurs afværget

En gruppe investorer havde opkøbt en række ensartede virksomheder og ansat den ene investor som ...
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk