Menu
×
Ændring af forskelsbehandlingsloven

Ændring af forskelsbehandlingsloven

Folketinget har den 18. december 2014 endeligt vedtaget, at fra den 1. januar 2016 kan virksomheder ...
Hvornår har en person efter ferieloven ”afgørende indflydelse” i et selskab?

Hvornår har en person efter ferieloven ”afgørende indflydelse” i et selskab?

Efter ferieloven § 1 stk. 3 anses en person ikke for lønmodtager, hvis vedkommende har en ...
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

I marts 2015 fremsatte den daværende regering et lovforslag om ansættelsesklausuler, der dog ikke ...
Må en arbejdsgiver afskedige en medarbejder på grund af fedme – og er fedme egentlig et handicap?

Må en arbejdsgiver afskedige en medarbejder på grund af fedme – og er fedme egentlig et handicap?

EU-domstolens generaladvokat kom for nyligt (nærmere bestemt den 17. juli 2014) med et forslag til ...
Vent en enkelt dag med opsigelse i henhold til 120-dages reglen!

Vent en enkelt dag med opsigelse i henhold til 120-dages reglen!

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed opsagde en funktionær med en ...
7 råd til ansættelse af en sælger

7 råd til ansættelse af en sælger

Nationalbanken har justeret sine forventninger til væksten i år op til 2 %, og d.d. er der 848 ...
Andelsboligforening kan gå konkurs

Andelsboligforening kan gå konkurs

Ved afgørelse af 11. maj 2016 har Højesteret med stemmerne 4-3 fastslået, at ...
Nye regler om ansættelse fra januar 2016

Nye regler om ansættelse fra januar 2016

Fra den 1. januar 2016 træder nye regler om ansættelsesklausuler i kraft som bevirker at ...
Ny lejelov – flere regler og krav

Ny lejelov – flere regler og krav

Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. De væsentligste ændringer til lejeloven er ...
Andelsboligforening vinder swap-sag

Andelsboligforening vinder swap-sag

Andelsboligforeningen Engskoven skal økonomisk stilles som om renteswapaftale med Jyske Bank A/S ...
Det nye iværksætterselskab (IVS)

Det nye iværksætterselskab (IVS)

Fra 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab. Selskabet svarer til ...
Nye regler pr. 01.01.2014 om oplysningspligt ved salg af andelsbolig

Nye regler pr. 01.01.2014 om oplysningspligt ved salg af andelsbolig

Hovedformålet med de nye regler er at forbedre købers beslutningsgrundlag og skabe ...
Elektroniske lånedokumenter

Elektroniske lånedokumenter

Østre Landsret har ved kendelse ag 6. september 2013 slået fast, at låneaftaler der er ...
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk