Your address will show here +12 34 56 78

UPDATES

Updates med den nyeste viden og anbefalinger af aktuelle emner og problemstillinger.
Vi ønsker at dele og levere juridisk og relevant information af høj kvalitet med vores klienter.

Nationalbanken har justeret sine forventninger til væksten i år op
Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor
EU-domstolens generaladvokat kom for nyligt (nærmere bestemt den 17. juli
Ved afgørelse af 11. maj 2016 har Højesteret med stemmerne
Fra den 1. januar 2016 træder nye regler om ansættelsesklausuler
Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft.
Andelsboligforeningen Engskoven skal økonomisk stilles som om renteswapaftale med Jyske
Fra 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et
Østre Landsret har ved kendelse ag 6. september 2013 slået