Nyheder

Værd at vide om arveafgift

Det er en unægtelig del af livet, at vi ikke er her til evig tid. Når folk ikke længere er her, efterlader de sig som oftest en arv, som fordeles via enten deres eget ønske ud fra et testamente eller efter bestemmelserne i arveloven. Men selvom man er blevet tildelt arven fra en afdød, er det ikke det fulde beløb, man modtager. Der lægges forskellige afgifter over arven, den såkaldt boafgift. Beløbet på afgifterne, der skal betales til staten, er afhængig af, hvilket tilhørsforhold man havde til den afdøde, det vil sige, hvilken arveklasse man tilhører.

BUNDFRADRAG
Uanset arveklasse, så er der et såkaldt bundfradrag på ethvert dødsbo. Dødsbo er et begreb, der dækker over alt det, en afdød efterlader sig. For ethvert dødsbo er bundfradraget pr. 2016 på 276.600kr. Det vil sige, at der af dette beløb ikke skal betales afgifter. Værdier der overskrider beløbet, betales der herefter afgifter af, som som sagt afgøres af, den arveklasse man tilhører. Går boet videre, hvilket vil sige, at den længstlevende ægtefælle eksempelvis venter med at udbetale arven og efterlade den til de andre arvinger, gives der et dobbelt bundfradrag, der løber op i 553.200kr.

ARVEKLASSER
Arv placeret hos ægtefæller eller velgørenhedsorganisationer tillægges ingen arveafgift. Herefter er der den nærtstående arveklasse, som består af børn, børnebørn og oldebørn, stedbørn, forældre, og samlever som har boet sammen med afdøde i minimum 2 år. Folk, der indgår under denne arveklasse, skal betale en boafgift (den tidligere arveafgift) på 15% af beløbet, der overstiger bundfradraget. Herefter er der arveafgiften for alle andre, herunder også familie der er ’længere ude’ end den ovenover nævnte. Det betyder fx nevøer og niecer, søskende og arvinger, der ikke er i familien. Ud over afgiften på de 15% skal denne gruppe betale en yderligere afgift på 25%, der beregnes efter de første 15%.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.