Menu
×

Vent en enkelt dag med opsigelse i henhold til 120-dages reglen!

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed opsagde en funktionær med en måneds varsel under henvisning til 120-dages reglen.
Parterne havde aftalt, at 120-dages reglen var gældende i ansættelsesforholdet, og da den ansatte funktionær havde været syg i præcis 120 dage indenfor de seneste 12 måneder, valgte virksomheden at afskedige funktionæren på den 120. dage med en måneds varsel.

Funktionæren protesterede imod det korte opsigelsesvarsel, og gjorde gældende at de tidsmæssige betingelser i funktionærlovens § 5, stk. 2 ikke var opfyldt , da de 120 dage endnu ikke var udløbet.

Virksomheden gjorde til gengæld gældende, at den tidsmæssige betingelse var opfyldt, da opsigelsen skete på et tidspunkt på dagen, hvor funktionæren skulle være mødt, og uden at funktionæren havde tilbudt at møde hverken helt eller delvist den pågældende dag. Virksomheden kunne derfor allerede på daværende tidspunkt konstatere, at funktionæren havde været sygemeldt i 120 dage.

Vestre Landsret var dog enig med byretten i, at virksomheden ikke havde opfyldt de tidsmæssige betingelser i funktionærloven, da de 120 sygedage endnu ikke var udløbet på tidspunktet for opsigelsen.
Vær derfor – som altid – meget påpasselig med tidspunktet for opsigelser i henhold til 120-dages-reglen. Det bedste råd er, at man som virksomhed væbner sig med tålmodighed og afventer opsigelsen til (tidligst) dagen efter, at funktionæren har haft 120 sygedage.

No Practice have Found!
Advokat (L), Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 6013 9726
  FAX  (+45) 7025 5771
  Email   al@aumento.dk
Uddannelse

Møderet for Landsret 2017
Advokatbeskikkelse 2010
Cand. Jur., Århus Universitet 2006
HA Jur., Aalborg Universitet 2003

Tidligere karriere

Advokat, Aumento Advokatfirma 2011-
Advokat, Dreist Advokater 2010-2011
Advokatfuldmægtig/Advokat, Lowzow og Monberg 2008-2010
Advokatfuldmægtig, Advodan Vejen 2006-2008

Medlemsskaber

Danske ansættelsesadvokater
Ajax Københavns Erhvervsnetværk
Det Borgerlige erhvervsnetværk
DBU Club 100
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2011
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog

Engelsk
Skandinavisk sprog

Formalia

CVR : 34947295 organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Sydbank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk