Nyheder

Vent en enkelt dag med opsigelse i henhold til 120-dages reglen!

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed opsagde en funktionær med en måneds varsel under henvisning til 120-dages reglen.

Parterne havde aftalt, at 120-dages reglen var gældende i ansættelsesforholdet, og da den ansatte funktionær havde været syg i præcis 120 dage indenfor de seneste 12 måneder, valgte virksomheden at afskedige funktionæren på den 120. dage med en måneds varsel. 

Funktionæren protesterede imod det korte opsigelsesvarsel, og gjorde gældende at de tidsmæssige betingelser i funktionærlovens § 5, stk. 2 ikke var opfyldt , da de 120 dage endnu ikke var udløbet.

Virksomheden gjorde til gengæld gældende, at den tidsmæssige betingelse var opfyldt, da opsigelsen skete på et tidspunkt på dagen, hvor funktionæren skulle være mødt, og uden at funktionæren havde tilbudt at møde hverken helt eller delvist den pågældende dag. Virksomheden kunne derfor allerede på daværende tidspunkt konstatere, at funktionæren havde været sygemeldt i 120 dage.

Vestre Landsret var dog enig med byretten i, at virksomheden ikke havde opfyldt de tidsmæssige betingelser i funktionærloven, da de 120 sygedage endnu ikke var udløbet på tidspunktet for opsigelsen.

Vær derfor – som altid – meget påpasselig med tidspunktet for opsigelser i henhold til 120-dages-reglen. Det bedste råd er, at man som virksomhed væbner sig med tålmodighed og afventer opsigelsen til (tidligst) dagen efter, at funktionæren har haft 120 sygedage.

Author


Anja Linde

Anja har specialiseret sig i rådgivning af virksomheder vedrørende ansættelsesretlige forhold, med særlig vægt på rådgivning vedrørende ansættelse, og afskedigelse af funktionærer og direktører.